200 mln voor korte termijn maatregelen tegen files

Den Haag – Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat stelt een concreet maatregelenpakket op om op korte termijn het ergste fileleed te verzachten. Hij heeft hiervoor 200 miljoen beschikbaar. Het pakket maakt deel uit van de mobiliteitsaanpak die de minister voor Prinsjesdag 2008 aan de Tweede Kamer presenteert. Het gaat om een betere benutting van de wegen, met name op de file-top 50 en om het verbeteren van aansluitingen tussen de snelweg en regionale wegen.

Maatregelen zijn bijvoorbeeld het beter informeren van de reiziger met dynamische route informatiepanelen, het sneller detecteren en verhelpen van incidenten op het wegennet, het verlengen van invoegstroken en het beter afstemmen van verkeerslichten bij op- en afritten. Voordeel van benuttingsmaatregelen is dat ze snel en flexibel kunnen worden ingezet zodat ze in de periode 2009-2012 worden uitgevoerd. B ij het opstellen van de maatregelenpakketten werkt Eurlings intensief samen met de verschillende betrokken overheden.

Het maatregelenpakket sluit aan op andere acties van Eurlings om de files aan te pakken zoals fileproof. Eerder al maakte Eurlings 50 miljoen euro vrij voor benuttingsmaatregelen op urgente locaties. Als onderdeel daarvan worden in 2008 84 dynamische route-informatiepanelen geplaatst die alternatieve routes aangeven en worden 312 camera’s geïnstalleerd zodat incidenten sneller kunnen worden verholpen. Ook wordt 33 kilometer verkeerssignalering aangebracht zodat de verkeersveiligheid verhoogt en worden 6 aansluitingen verbeterd door verkeerslichten en toeritdoseringsystemen beter op elkaar af te stemmen.

Verder zet Eurlings in op het verbeteren van reisinformatie voor de weggebruiker. Uit een recente studie naar tevredenheid van de weggebruiker over verkeersinformatie, blijkt dat ruim 80% de informatievoorziening via dynamische route informatiepanelen langs de weg en via de navigatiesystemen waardeert als uitstekend of zeer goed. Ook andere bronnen zoals internet en radio worden veelvuldig geraadpleegd. De inzet is om de kwaliteit van de aangeboden informatie nog verder te verhogen, en deze nog sneller bij de weggebruiker te brengen.

Eurlings wil de samenwerking met de markt verder versterken zodat de reiziger ook via bijvoorbeeld zijn navigatiesysteem goed wordt bediend. Dat gebeurt mede door de oprichting van een nationale databank wegverkeergegevens, waarin alle informatie van wegbeheerders samenkomt en beschikbaar wordt gesteld voor zowel overheden als bedrijven. Ook streeft Eurlings ernaar om op de dynamische route-informatiepanelen reistijdverwachtingen te geven in plaats van filelengtes zodat de reiziger zelf beter een routekeuze kan maken en beter weet hoe lang hij onderweg is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat