Westelijke deel Rijksweg 7 Sneek open voor verkeer

Provincie, Rijkswaterstaat en gemeente trots op behaald resultaat

Leeuwarden – Zaterdag 12 april 2008 is het nieuwe westelijke deel van de Rijksweg 7 bij Sneek geopend voor het verkeer. De openstelling gebeurt in fasen. In het weekend van 12 en 13 april gaat het verkeer vanuit de richting Bolsward naar Joure over naar de nieuwe Rijksweg. Het weekend daarna volgt het verkeer vanuit Joure naar Bolsward. In de tussenliggende week en in de weekenden worden alle aansluitingen gemaakt tussen bestaande en nieuwe wegvakken. Vanaf 20 april kan al het verkeer dan over de nieuwe weg en onder het aquaduct doorrijden. Provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat zijn trots op het resultaat dat tot nu toe is behaald en prezen de goede onderlinge samenwerking tijdens een persconferentie op 11 april in het projectbureau aan de Zuidwesthoekweg.

De nieuwe Rijksweg 7 Sneek is onderdeel van een stuk gebiedsontwikkeling aan de westkant van Sneek. Naast de Rijksweg en de aansluitende State as, is het bedrijventerrein Hemmen A7 momenteel volop in ontwikkeling. Daarnaast is er natuurlijk het aquaduct de Geau dat na het verwijderen van de tijdelijke brug in de Rijksweg, vanaf 25 april gebruikt kan worden door de scheepvaart. Er wordt dan nog wel gewerkt, maar schepen kunnen er rustig varend langs. Alle projecten aan de westkant zorgen samen voor een betere doorstroming van het weg- en waterverkeer. De investeringskosten voor dit gedeelte van het project bedragen circa € 40 miljoen.

Planning overige werkzaamheden

De komende maanden wordt er nog hard gewerkt aan de houten brug bij Akkerwinde om deze in september 2008 in gebruik te kunnen nemen. Verder starten na de zomervakantie de werkzaamheden voor de aanleg van de zogenaamde ‘ovatonde’ in de kruising Lemmerweg. Deze werkzaamheden worden afgerond in 2009. In datzelfde jaar begint het werk aan de kruising met de Molenkrite. Dat geldt ook voor de oostelijke aansluiting van Sneek bij het Rasterhoffpark. In 2010 zullen de laatste werkzaamheden worden verricht. Dan wordt de laatste definitieve deklaag aangebracht, de aankleding vervolmaakt en het laatste werk afgerond.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân