Start mobiliteitsmaatregelen op A16 Moerdijkbrug

‘s-Hertogenbosch – FileMijden en uitbreiding van het P+R-terrein bij NS-station Lage Zwaluwe moeten de komende maanden helpen om het verkeer op de Moerdijkbrug tijdens de werkzaamheden beter door te laten stromen. Rijkswaterstaat zet vanaf maandag 14 april 2008 FileMijden in. Het uitgebreide P+R-terrein gaat op maandag 21 april 2008 open.

FileMijden A16

Maandag 14 april start FileMijden A16. Automobilisten die tijdens de avondspits niet over de Moerdijkbrug richting Breda rijden, kunnen een financiële beloning krijgen. Om te bepalen hoe vaak automobilisten normaal gesproken over de Moerdijkbrug rijden, zijn van januari tot en met maart kentekenonderzoeken gedaan. Automobilisten die gemiddeld twee keer per week in de avondspits richting Breda reden, zijn benaderd voor deelname aan FileMijden.

Voor elke keer dat de automobilist vanaf 14 april minder in de avondspits (15.00 tot 19.00 uur) over de Moerdijkbrug richting Breda rijdt, krijgt deze een beloning van vier euro. De automobilist kiest zelf een alternatief voor het rijden in de avondspits, bijvoorbeeld: omrijden, thuis werken, carpoolen of gebruik maken van het openbaar vervoer. De uiteindelijke beloning hangt af van het reisgedrag en reispatroon van de betreffende deelnemer. Een dergelijk project loopt al enige tijd op de A6 ter hoogte van de Hollandsche Brug bij Almere. Bijna 2.500 automobilisten ervaren hier de voordelen van FileMijden. Kijk voor meer informatie op FileMijden A16

Uitbreiding P+R-terrein bij station Lage Zwaluwe

Maandag 21 april is de uitbreiding van het P+R-terrein bij NS-station Lage Zwaluwe gereed. Vanaf station Lage Zwaluwe rijden in de spits vier treinen per uur naar Dordrecht en Rotterdam en vice versa. De uitbreiding van het P+R-terrein met tweehonderd plaatsen biedt meer automobilisten de keuze om verkeershinder op de A16 Moerdijkbrug als gevolg van de werkzaamheden te vermijden door bij station Lage Zwaluwe op de trein over te stappen.

Werkzaamheden Moerdijkbrug

Rijkswaterstaat is eind november 2007 begonnen met onderhoud aan de Moerdijkbrug in de richting Breda. Het gaat om versterking van het stalen wegdek met Hoge Sterkte Beton (HSB). Dit is nodig om het kwaliteitsniveau van het wegdek te waarborgen en de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te houden. In het najaar van 2008 is het werk gereed.

Tijdens deze werkzaamheden wil Rijkswaterstaat de hinder en de overlast voor weggebruikers zo veel mogelijk beperken en het verkeer zo goed mogelijk laten doorstromen. Rijkswaterstaat neemt daartoe verschillende verkeersmaatregelen en biedt langs de weg actuele reistijdinformatie aan over alternatieve routes. En Rijkswaterstaat biedt de weggebruikers alternatieven aan om de drukke spitsperiodes te mijden. Op deze manier ervaart de weggebruiker minder overlast.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Onderhoud Moerdijkbrug 30 november van start (16-11-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant