Kentekenonderzoek N359 Rondweg Lemmer

Leeuwarden – De gemeente Lemsterland en de provincie Fryslân laten in de week van 17 april tot en met 24 april 2008 een kentekenonderzoek uitvoeren op de N359 Rondweg Lemmer. Tijdens het onderzoek worden gedurende één week 24 uur per dag alle kentekens geregistreerd, zodat duidelijk wordt hoeveel voertuigen over welk deel van de N359 in Lemmer rijden.

Dit registreren gebeurt met behulp van videocamera’s. Deze camera’s worden in drie dagen voor de start van het onderzoek opgehangen en na afloop weer verwijderd. De geregistreerde kentekens zullen uitsluitend onderling worden vergeleken en nadrukkelijk niet worden gebruikt om persoonsgegevens te achterhalen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Doel van het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd om een integraal beeld van de huidige verkeerssituatie te krijgen. Deze informatie vormt de basis voor de lange termijnvisie die de gemeente en provincie ontwikkelen voor de N359 Rondweg Lemmer

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân