Nederland Bereikbaar: 10% minder verkeer in de spits

Denk na over uw filesofie!

NS, ANWB en Rabobank introduceren Nederland Bereikbaar. Een initiatief om werkgevers en werknemers te mobiliseren een eigen ‘filesofie’ op te stellen om anders met bereikbaarheid om te gaan. Bedrijven worden geprikkeld om hun medewerkers in de spitsuren flexibeler met hun verplaatsingen om te laten gaan.

Dit kan betekenen; later of eerder vertrekken, telewerken, combinatie van auto en trein of ander openbaar vervoer te kiezen. Met 10% minder verkeer in de spits verloopt deze nagenoeg vlekkeloos. Steeds minder werkzaamheden zijn gebonden aan een bepaalde tijd en een bepaalde plaats. Dat vormt dus een belangrijke sleutel voor het beter spreiden van de mobiliteit. Nederland Bereikbaar wil werkgevers en werknemers stimuleren om in te spelen op deze trend en meer flexibele verplaatsingspatronen te ontwikkelen.

Wat wil Nederland Bereikbaar van werkgevers:

• Dat werkgevers samen met werknemers hierover nadenken.

• Dat werkgevers en werknemers meedoen.

• Dat werkgevers de doelstelling van 10% minder verkeer in de spits als richtsnoer nemen.

• Dat er in oktober 2008 100 werkgevers bij het initiatief zijn aangesloten.

Mobiliteit is steeds meer de bepalende factor van onze samenleving. Nederland slibt dicht, maar niemand wil zijn bewegingsvrijheid beperken. Het is belangrijk dat vraag en aanbod van mobiliteit goed op elkaar aansluiten. Dat is nu niet het geval. Elke werkdag sluiten vele Nederlanders aan in de file of staan op een gepakt in trein en bus. Het doorbreken van onze vaste gewoontes stellen we zo lang mogelijk uit.

Onze aandacht was tot nu toe gericht op het aanbod aan mobiliteit; het steeds verder verbeteren en uitbreiden van weg en spoor. Daarmee bereikt de Nederlandse samenleving een grens. In de spits staan er steeds langere files en het openbaar vervoer is overvol. Om oplossingen te vinden voor de toekomst is het cruciaal nu meer oog te hebben voor de vraag en factoren die de vraag naar mobiliteit bepalen. Door onze keuzes en ons gedrag aan te passen ontstaat er een nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod. Eerdere proeven hebben uitgewezen dat kleine verschuivingen in mobiliteitspatronen de bereikbaarheid aanzienlijk kunnen verbeteren.

De ambitie van Nederland Bereikbaar is beschreven in het manifest van deze coalitie.

Meer over deze coalitie is te lezen op www.nederlandbereikbaar.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ANWB