Kamerbrief over A1 Hoevelaken – Barneveld

Den Haag – Op 9 april 2008 heeft minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over het spoedwetproject A1 Hoevelaken-Barneveld.

Hieronder leest u de volledig brief 20083713 A1 Hoevelaken-Barneveld. Publicatiedatum: 09-04-2008.

Geachte voorzitter,

Hierbij reageer ik op het verzoek van de Vaste Commissie van Verkeer en Waterstaat van 8 april 2008 om vóór het debat van heden over het spoedwetproject A1 Hoevelaken-Barneveld uw Kamer het advies van de Landsadvocaat naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State (d.d. 12 mei 2004) over genoemd project te zenden.

Het is gebruikelijk dat de Landsadvocaat voorafgaand en na afloop van een zaak intensief contact heeft met mijn ambtenaren. Daarvan is in dit geval ook sprake geweest. De Landsadvocaat en een van de juristen van Verkeer en Waterstaat hebben in deze zaak gezamenlijk het pleidooi gevoerd.

Op 14 mei 2004 heeft naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State gezamenlijk overleg plaatsgevonden tussen mijn ambtenaren en de Landsadvocaat. Mede naar aanleiding hiervan is mijn ambtsvoorganger geïnformeerd en is een interne notitie opgesteld.

Anders dan blijkt uit genoemde stukken, blijkt nu uit de recente uitlating van de Raad van State dat voor de openstelling van de spitsstrook ten onrechte is gewacht op een nieuw wegaanpassingsbesluit, omdat achteraf gezien de onderdelen 3 en 4 van het dictum van de uitspraak van de Raad van State volledig gescheiden moeten worden gezien.

Beide notities doe ik u hierbij – vertrouwelijk – toekomen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

Bijlagen

20083713 Bijlage 1 Uitspraak afdeling Raad van State spoedwetproject A1.

20083713 Bijlage 2 Memo Uitspraak afdeling Raad van State spoedwetproject A1.

U vindt de bijlagen op www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Spitsstrook A1 Hoevelaken-Barneveld open (08-04-2008)