RWS Utrecht start grootschalig onderzoek verkeer

Rijkswaterstaat Utrecht brengt in de maand april 2008 langs vijf snelwegen in de provincie Utrecht het verkeer in beeld. De ervaring en mening van weggebruikers is voor Rijkswaterstaat van groot belang. Op 8 en 15 april wordt een groot aantal kentekens gefotografeerd, met als doel een oplossing te vinden voor verkeersproblemen.

Via de Rijksdienst voor het Wegverkeer krijgt Rijkswaterstaat het adres van de voertuigeigenaar. Deze eigenaars krijgen een enquêteformulier thuisgestuurd. Om privacy te waarborgen worden de adresbestanden binnen twee weken na verzending van de formulieren vernietigd.

De druk op de wegen in de provincie Utrecht wordt ieder jaar groter. Om doorstroming te verbeteren moet echter ook aan de wegen gewerkt worden. En dan is het belangrijk inzicht in de bestaande verkeersstromen te hebben. Die worden met deze enquête in beeld gebracht. Er wordt in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen personen- en vrachtverkeer. De vragen in de enquête voor het vrachtverkeer zijn in samenwerking met de brancheorganisaties tot stand gekomen.
Enquête

Op de dinsdagen 8 en 15 april, tussen 05.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds, worden op de rijkswegen A1, A2, A12, A27 en A28 kentekens geregistreerd van personen-, vracht- en bestelauto’s die door, van of naar Utrecht rijden. Van de ruim 1 miljoen weggebruikers die de genoemde wegen dagelijks passeren, krijgen in totaal 90.000 automobilisten een enquête thuisgestuurd. Rijkswaterstaat wil daarmee de herkomst en bestemming en de belangrijkste vervoerstromen in beeld brengen. Maar ook: het doel van de reis, of op meerdere dagen van de week dezelfde route wordt afgelegd, en details over laden en lossen van vrachtverkeer. Tevens wil Rijkswaterstaat weten of het vertrek eerder of later gepland is vanwege files en of er gebruik gemaakt had kunnen worden van een ander soort vervoer. Tenslotte zijn er vragen over de maatregelen die Rijkswaterstaat de laatste paar jaar treft om de fileproblemen te verminderen.

Vanwege in de nabije toekomst geplande wegwerkzaamheden op de A1, A12, A27 en A28 wordt de dagelijkse weggebruikers gevraagd of ze bereid zijn te kiezen voor een vervoersalternatief. Dit geldt vooral voor de spitsperioden.

De exacte locaties van de waarnemingen zijn:
* A1 bij Amersfoort-Noord en bij Hoevelaken;
* A2 bij Maarssen en bij Nieuwegein
* A12 bij Harmelen en bij Bunnik
* A27 bij Hilversum en bij Houten
* A28 bij De Uithof en bij Leusden

Eerder onderzoek
Eens in de vier jaar doet Rijkswaterstaat Utrecht dergelijk onderzoek. Vorige keer was de respons van vrachtwagenchauffeurs 22% en van automobilisten 30%. Dat is voor grootschalig onderzoek een hoge score. Het resultaat van toen heeft o.a. geleid tot een grotere aandacht voor verzorgingsplaatsen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Utrecht