Eerste tekstkar met brandstofcelsysteem onthuld

Schone generator van elektriciteit dichterbij

Den Haag – Het eerste prototype van een tekstkar die wordt aangedreven door waterstof, is een feit. De tekstkar kan op termijn gebruikt worden door Rijkswaterstaat voor het informeren van weggebruikers over actuele zaken.. Waterstof, opgewekt uit LPG, wordt gebruikt als alternatieve brandstof. Het gebruikte brandstofcelsysteem, een soort generator, is een vorm van energieopwekking die schoner, efficiënter en stiller is dan dieselaggregaten en biedt nieuwe toepassingsmogelijkheden. Op termijn kunnen waterstoftechnologie en brandstofcellen vervuilende dieselaggregaten vervangen.

Het ontwikkelde brandstofcelsysteem is zeer compact en sluit aan bij bestaande technieken door het gebruik van het, ook nog relatief goedkope, LPG. Het prototype illustreert op korte termijn de mogelijkheden van brandstofcellen voor gebruik op boten, portakabins en generatoren op bouwlocaties.

Rijkswaterstaat stimuleert oplossingen om geluidsoverlast en vervuilende emissies bij bouw- en onderhoudswerkzaamheden sterk terug te brengen.

Dit prototype is het eerste resultaat van een goede en snelle samenwerking tussen marktpartijen binnen de pilot ‘Waterstoftoepassingen en brandstofcellen’ van Wegen naar de Toekomst, een innovatieprogramma van Rijkswaterstaat.

De pilot is opgezet volgens de aanpak van het Small Business Innovation Research (SBIR) programma. Hierbij stimuleert de overheid het bedrijfsleven om innovatief onderzoek op maatschappelijke thema’s te doen. Het programma wil vooral startende ondernemers en kleine en middelgrote bedrijven uitdagen tot het doen van grensverleggend onderzoek en te komen met innovatieve oplossingen. Samen met het Ministerie van Economische zaken geeft Verkeer & Waterstaat in deze pilot een impuls aan de overgang naar gebruik van waterstof als energiedrager van de toekomst. Dit gebeurt door de markt zelf toepassingen hiervoor te laten ontwikkelen. De volgende fase is het vermarkten van dit systeem.

Dit eerste prototype is, in opdracht van Rijkswaterstaat, ontwikkeld door Brinkmann & Niemeijer, JD Nederland, Ecofys en Voller Energy.

De informatiewagen met compact brandstofcelsysteem is officieel onthuld tijdens de Intertraffic Amsterdam

Wegen naar de Toekomst

Schone, veilige, betrouwbare mobiliteit. Voor de nabije en verre toekomst. Dit heeft het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat voor ogen. Het knoopt daarvoor kennis en kunde aaneen, verbindt denken met doen. Nieuwe technieken, methoden en materialen zijn het middel. Tevreden weggebruikers en een betere prijs-kwaliteitverhouding van mobiliteit zijn het doel. Wegen naar de Toekomst werkt met ondernemingen, overheden en onderzoeksinstituten. Samen voeren ze kansrijke pilots uit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat