Burger wil meer en slimmere parkeerruimte

Den Haag – De Nederlandse burger voorziet dat parkeren in de toekomst in toenemende mate een probleem wordt en dringt aan op innovatieve oplossingen. Dit blijkt uit een opiniepeiling van Maurice de Hond (Peil.nl) in opdracht van parkeerdienstverlener P1. De burger voorziet dat het vinden van een parkeerplaats tijdens het boodschappen doen over twintig jaar een stuk moeilijker wordt. Ruim vier op de vijf Nederlanders vindt dat er in Nederland hard gewerkt moet worden aan slimme en nieuwe parkeeroplossingen.

De helft van de Nederlanders denkt dat parkeren tijdens het boodschappen doen over twintig jaar moeilijker zal zijn dan nu. Op dit moment zegt een op de vijf ondervraagden moeite te hebben met het vinden van een geschikte parkeerplek voor het winkelen. De oplossingen: onder- of bovengrondse parkeerruimte als verplicht onderdeel van bouwbestekken, meer parkeerruimte in woonwijken en op P+R-locaties en fijnmaziger openbaar vervoer.

Oorzaken

De parkeerproblemen worden volgens de helft van de ondervraagden (51%) veroorzaakt door het feit dat mensen per huishouden meerdere auto’s hebben. Daarnaast wordt door ruim tweederde (69%) gesteld dat het openbaar vervoer niet fijnmazig genoeg is om als volwaardig vervoersalternatief te dienen. Ook is men eerlijk over zichzelf: 60% zegt dat luiheid van mensen een belangrijke oorzaak voor de huidige parkeerproblematiek.

Oplossingen

Om in de toekomst goed voorbereid te zijn, ziet de Nederlandse automobilist verschillende oplossingsrichtingen. Projectontwikkelaars moeten worden verplicht om bij grote gebouwen onder- of bovengrondse parkeergarages te ontwikkelen, zegt ongeveer vier van de vijf ondervraagden (78%). Ruwweg eenzelfde aantal (82%) vindt dat in nieuwbouwhuizen verplicht geïntegreerde parkeerruimte moet worden gerealiseerd. Om in de toekomst winkelgebieden bereikbaar te houden is tweederde (68%) van mening dat er aan de rand van de stad meer P+R-locaties moeten komen. Bijna vier op de vijf ondervraagden vindt dat het natransport op P+R locaties moet worden verbeterd. Slechts een kwart van de automobilisten geeft aan dat rekeningrijden invloed zal hebben op zijn keuze om met de auto boodschappen te doen.

Huiswerk

"Dit onderzoek laat zien dat men vreest dat parkeren in de toekomst in toenemende mate een probleem wordt, zowel in de woon- als winkelomgeving. Tegelijk vindt de burger dat er op meerdere manieren oplossingen te vinden zijn," zegt Maurice de Hond in een toelichting.

Friso Hylkema, directeur van parkeerdienstverlener P1: "Parkeren is niet het probleem. De openbare ruimte kent nog legio oplossingen die de kwaliteit ervan positief beïnvloeden. Daar ligt de kans voor de overheid: zoek innovatieve oplossingen bij de gebruikersbehoefte en neem hierin een leidende rol. Ontmoedigen van autobezit is namelijk een illusie. De Nederlandse automobilist geeft met dit onderzoek duidelijk huiswerk aan de beleidsmakers."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: P1