Brainstorm Bereikbaarheids offensief Arnhem- Nijmegen

Nijmegen – Samen met de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland en VNO NCW Arnhem Nijmegen organiseert de stadsregio op 23 april aanstaande een brainstormbijeenkomst over de toenemende filedruk in de regio. Vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheden worden uitgenodigd om mee te denken over oplossingen.

Samen met bedrijfsleven

Er wordt hard gewerkt aan uitbreiding van het bestaande wegennet. Mede ten gevolge van alle werkzaamheden komt de bereikbaarheid van de regio de komende jaren extra onder druk te staan. Om de problemen de baas te blijven moeten overheden en bedrijfsleven de handen ineen slaan en samen onorthodoxe, alternatieve maatregelen bedenken. Het is de bedoeling om Minister Eurlings van V&W uiterlijk 1 september een breed gedragen en ambitieus plan aan te bieden, als gezamenlijk offensief van bedrijfsleven en overheden tégen de files en vóór de bereikbaarheid van de regio.

Meer informatie bij Henk Driessen van de stadsregio: hdriessen@destadsregio.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)