Grontmij krijgt opdracht autoweg N356 De Centrale As

De Bilt – Grontmij gaat de komende 2,5 jaar in opdracht van de Provincie Fryslân werken aan het project N356 De Centrale As; een autoweg in Noord-Nederland. Het betreft een nieuw aan te leggen autoweg tussen Dokkum (N361) en Nijega (N31) inclusief de rondwegen om Hurdegaryp en Garyp. Daarbij werkt Grontmij samen met Witteveen+Bos.

De combinatie gaat binnenkort aan de slag met de contractvoorbereiding voor het project. De combinatie draagt vooral zorg voor de omvorming van Definitief Voorontwerp tot contractontwerp, het opstellen van drie engineering- en constructcontracten en het ondersteunen van de opdrachtgever met de aanbesteding en de gunning van het project.

De Centrale As

De Centrale As wordt een autoweg met tweemaal twee rijstroken. De weg heeft een totale lengte van circa 35 kilometer inclusief de beide rondwegen. Het tracé omvat één aquaduct, onder het Prinses Margrietkanaal, en circa twintig viaducten, onderdoorgangen en (fiets)tunnels.

De Centrale As zorgt voor een betere bereikbaarheid, een betere doorstroming, een verhoogde verkeersveiligheid en zal een economische impuls geven aan de gehele regio.

Regionale speler met internationale expertise

Binnen dit project is kennis van de regio onontbeerlijk. Diverse lokale belangen spelen een belangrijke rol. Een dergelijk project past uitstekend binnen de strategie van Grontmij. Die strategie is er op gebaseerd om kennis van de regio te combineren met (inter)nationale expertise.

De inkomsten voor Grontmij bedragen circa EUR 1 miljoen.

Grontmij wil de beste lokale dienstverlener zijn voor ontwerp, advisering, management, engineering en contracting van projecten in milieu, water, energie, bouw, industrie en infrastructuur. Zo creëren onze medewerkers waarde voor onze klanten en aandeelhouders en dragen zij bij aan een duurzame woon-, werk- en leefomgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Grontmij nv