Tracébesluiten tweede Coentunnel en Westrandweg ter inzage

Den Haag – De tracébesluiten van de Westrandweg en de Capaciteitsuitbreiding Tweede Coentunnel liggen vanaf vrijdag 28 maart 2008 ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot en met vrijdag 9 mei 2008 tegen deze besluiten beroep instellen bij de Raad van State.

De Coentunnel is al jarenlang een groot knelpunt voor het autoverkeer in de noordelijke Randstad. Door dit knelpunt ontstaat extra verkeersdrukte op de aansluitende snelwegen, de A8 en de A10. Deze verkeersdrukte heeft een negatieve invloed op de directe leefomgeving en de toegankelijkheid van Westpoort, het Amsterdamse havengebied. Daarom is besloten naast de bestaande Coentunnel een tweede tunnel aan te leggen.

Voor een goede afwikkeling van het verkeer dat door de Tweede Coentunnel komt, is aanleg van de Westrandweg noodzakelijk. De Westrandweg moet de A10 ten zuiden van de Coentunnel verbinden met het knooppunt Raasdorp (A5/A9). Met de aanleg van deze weg kan het doorgaande verkeer op de A10-West worden omgeleid en ontstaat er een goede aansluiting op de rijkswegen vanuit het Westelijke Havengebied.

De planning is dat Rijkswaterstaat in 2009 start met de daadwerkelijke aanleg van de Tweede Coentunnel en Westrandweg zodat de tunnel en weg in 2012 in gebruik kunnen worden genomen. Hiermee wordt dan een groot bereikbaarheidsknelpunt in de Noordelijke Randstad aangepakt.

Procedure

De projecten Tweede Coentunnel en de Westrandweg kennen een lange historie. Dat leidde in 2004 tot de bestuursovereenkomst tussen de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Zaanstad en Oostzaan, de provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en het Rijk. Hierin zijn afspraken gemaakt over de financiering en is overeengekomen de Tweede Coentunnel en de Westrandweg zo snel mogelijk te realiseren.

Op 21 februari 2007 heeft de minister van V&W het tracébesluit voor capaciteitsuitbereiding Coentunnel vastgesteld. In het voorjaar 2007 lag het ontwerp tracébesluit voor de Westrandweg ter inzage. De procedure werd voor beide projecten stilgezet vanwege een nieuw luchtonderzoek dat moest worden uitgevoerd. Naar aanleiding van dit onderzoek werd in januari 2008 het tracébesluit voor de Tweede Coentunnel met betrekking op de luchtkwaliteit gewijzigd en werd dit wijzigingsbesluit ter inzage gelegd. Op 13 maart hebben de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu de tracébesluiten voor de Westrandweg en de capaciteitsuitbreiding Tweede Coentunnel definitief vastgesteld.

Beroep instellen

De besluiten, Capaciteitsuitbreiding Coentunnel en Westrandweg, liggen vanaf vrijdag 28 maart 2008 tegelijkertijd ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten beroep instellen. De termijn om een beroepschrift in te dienen bedraagt zes weken. Een beroepsschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ter inzage legging Tweede Coentunnel

Het tracébesluit Capaciteitsuitbreiding Coentunnel ligt in de periode van vrijdag 28 maart tot en met vrijdag 9 mei 2008 ter inzage bij:

* de gemeentehuizen van Amsterdam, Oostzaan, Haarlemmermeer en Zaanstad;

* de stadsdeelkantoren Bos en Lommer, Osdorp, Geuzenveld-Slotermeer en het informatiecentrum Zuiderkerk in Amsterdam;

* het Vergunningen Servicebureau Stadsdeel Noord in Amsterdam;

* de stadsregio Amsterdam in Amsterdam;

* de vestigingen van de openbare bibliotheken in Amsterdam aan de Oosterdokskade 143, Albardakade 3, Ankerplaats 18, Hagendoornplein 2, Molenwijk 21, Alkmaarstraat 12 en Bos en Lommerplein 176;

* de hoofdvestigingen van de openbare bibliotheken in Zaandam, Oostzaan, Alkmaar, Hoofddorp en Landsmeer;

* de kantoren van de hoogheemraadschappen van Rijnland in Leiden, Hollands Noorderkwartier in Edam en Waternet in Amsterdam;

* het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem;

* het kantoor van Rijkswaterstaat in Haarlem;

* de bibliotheek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de bibliotheek van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beide in Den Haag.

Ter inzage legging Westrandweg

Het tracébesluit Capaciteitsuitbreiding Westrandweg ligt in de periode van vrijdag 28 maart tot en met vrijdag 9 mei 2008 ter inzage bij:

* de gemeentehuizen van Amsterdam,Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer;

* de stadsdeelkantoren Osdorp, Geuzenveld-Slotermeer, Noord en het informatiecentrum Zuiderkerk in Amsterdam;

* de stadsregio Amsterdam in Amsterdam;

* de vestigingen van de openbare bibliotheken in Amsterdam aan de Oosterdokskade 143, Albardakade 3, Pieter Calandlaan 87b, Ankerplaats 18, Hagendoornplein 2, Molenwijk 21, Spaarndammerstraat 490 en Waterlandplein 32;

* de hoofdvestigingen van de openbare bibliotheken in Hoofddorp, Badhoevedorp en Zwanenburg;

* de kantoren van de hoogheemraadschappen van Rijnland in Leiden en van Amstel Gooi en Vecht in Amsterdam;

* het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem;

* het kantoor van Rijkswaterstaat in Haarlem;

de bibliotheek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de bibliotheek van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beide in Den Haag.

De tracébesluiten en bijhorende stukken kunnen ook worden ingezien via het internet: www.inspraakpunt.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat