Hubertustunnel eind september 2008 klaar

Den Haag – De bouw van de Hubertustunnel verloopt voorspoedig. Na het boren van de beide tunnelbuizen is de afbouw van de tunnel nu in volle gang. Door de aanscherping van de landelijk geldende eisen voor tunnelveiligheid in 2006, moeten er in de Hubertustunnel meer veiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd dan oorspronkelijk was voorzien. Gezien de tijd die daarvoor nodig is, is de nieuwe openingsdatum nu vastgesteld op 25 september 2008. Er zijn geen negatieve consequenties voor het beschikbare budget voor het project Hubertustunnel.

Verscherping eisen tunnelveiligheid

In 2006 zijn de landelijk geldende eisen voor tunnelveiligheid aangescherpt. Om te voldoen aan deze verscherpte eisen, heeft het college van B&W eind 2006 een scope-uitbreiding van € 5 miljoen extra toegekend aan het project Hubertustunnel. Voor dit bedrag worden de benodigde extra veiligheidsmaatregelen uitgevoerd, zoals dikkere brandwerende bekleding, meer calamiteitenventilatie en lijnverlichting in plaats van puntverlichting.

Voortgang overige werkzaamheden

De aanleg van de Hubertustunnel startte in 2004. Het boren van de twee tunnelbuizen nam iets minder dan een jaar in beslag. Het afbouwen van de beide tunnelbuizen is nu volop in gang: hulpposten en barriers (betonnen vangrails) zijn gebouwd, de eerste laag van het wegdek is geasfalteerd en de brandwerende bekleding wordt op de tunnelwand aangebracht. De ruwbouw van de vijf dwarsverbindingen is klaar. In het eerste kwartaal van dit jaar wordt gestart met het installeren van alle elektrische en mechanische installaties.

Aansluiting op wegennet

In het tweede kwartaal van 2008 wordt begonnen met het aansluiten van de Hubertustunnel op de bestaande wegen, waaronder het Hubertusviaduct. Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat het viaduct voldoet aan alle veiligheidsnormen. Dit betekent dat de omleiding voor vrachtwagens met een totaalgewicht van 25 ton of meer wordt opgeheven en dat straks al het verkeer uit de tunnel van het viaduct gebruik kan maken.

Hubertustunnel

De Hubertustunnel bestaat uit twee aparte buizen, die door vijf dwarsverbindingen met elkaar verbonden zijn. Per rijrichting zijn er twee rijstroken beschikbaar en er geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. Door haar lengte van 1,5 km is de Hubertustunnel de langste stadstunnel van Nederland.

De Hubertustunnel wordt in opdracht van de gemeente Den Haag aangelegd door de Hubertus Tunnel Combinatie. De combinatie bestaat uit BAM Civiel, Van Hattum en Blankevoort en Wayss & Freytag Ingenieurbau.

Meer informatie is te vinden op www.denhaag.nl/hubertustunnel

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Den Haag