De Afsluitdijk: marktverkenning gestart

Vrijdag 14 maart 2008 heeft staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat op het symposium Toekomstideeën voor de Afsluitdijk het startsein gegeven voor de marktverkenning. De staatsecretaris sprak zich uit voor een voortvarende aanpak van de ontwikkeling van de Afsluitdijk. Commissaris van de Koning van Friesland E.H.T.M. Nijpels presenteerde verschillende denkbeelden uit de marktsector.

Tijdens haar toespraak gaf staatssecretaris Tineke Huizinga aan dat de betrokkenheid van alle partijen bij de toekomst van de Afsluitdijk groot is. Zij deed een beroep op de inventiviteit en innovativiteit van het bedrijfsleven om met concrete concepten te komen op basis van de ideeën die in de voorgaande fase zijn gepresenteerd.

De marktverkenning is de fase in de Toekomstverkenning van de Afsluitdijk waarin de markt concrete concepten gaat maken uit de ideeën die in de voorgaande fase zijn gepresenteerd. De uitdaging voor de marktpartijen zit hem in het maken van slimme combinaties van ecologie, economie en de basisfunctionaliteit van de dijk. Op het symposium is de markt uitgenodigd om op basis van de gepresenteerde ideeën met haalbare en betaalbare concepten te komen.

De provincies Noord-Holland en Fryslân hebben samen met Rijkswaterstaat uitgewerkt hoe de ideeën die in vijf sessies over de toekomst van de Afsluitdijk gepresenteerd zijn, kunnen worden gerealiseerd door de markt. De marktverkenning wordt voor de zomer afgerond. Het is de bedoeling dat er eind van dit jaar een advies aan de staatssecretaris wordt aangeboden, dat het resultaat is van een breed maatschappelijk, transparant proces. Zo wil Rijkswaterstaat mede invulling geven aan het streven van dit kabinet naar duurzaamheid en samenwerking.

Toespraak Staatssecretaris
U vindt de toespraak van Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa op de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat