Amsterdam wil meer ambitie voor Zuidas

Een duurzame, ongedeelde toplocatie

Amsterdam Het college van B&W wil het prospectus van het Zuidasproject op onderdelen wijzigen. Het gaat dan onder andere om meer ambitie voor wat betreft de duurzaamheid van de nieuwe stadswijk. Ook wil het college de leefbaarheid in de wijk versterken door het autoverkeer in de wijk te verminderen. Het prospectus is het voorstel van stad en staat dat zal dienen als basis voor de veiling van aandelen later dit jaar en de basis waarop de Zuidasonderneming uiteindelijk het gebied zal ontwikkelen. Het is daarmee een belangrijk middel om de wensen van Amsterdam ook op de langere termijn vast te leggen.

Wethouder Maarten van Poelgeest: “Omdat we bouwen bovenop een station wordt Zuidas al een zeer duurzaam project, maar ik wil dat dit project ook over 100 jaar nog aan de top meedoet. Dat betekent dat we nu al moeten inzetten op klimaatbestendigheid, minder CO2-uitstoot en materialen die de tand des tijds kunnen doorstaan.”

Gemeente als aandeelhouder

Op basis van de hoofdlijnen van het prospectus van de Zuidasonderneming in oprichting stelt het college de gemeenteraad voor om aandeelhouder in de Zuidasonderneming te worden. Hiermee zet het college een zeer belangrijke stap in de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk die tussen het Olympisch Stadion en de RAI komt te liggen. De NV Zuidas wordt een publiek-private samenwerking waarin de gemeente Amsterdam voor 20% aandeelhouder is. Het Rijk zal ook 20% voor zijn rekening nemen. De overige 60% komt in handen van private partijen.

De Zuidasonderneming zal optreden als grondbedrijf in de ontwikkeling van Zuidas. De onderneming heeft daarmee de opdracht alle grote infrastructuur in het gebied ondergronds te brengen en vervolgens de bouwrijpe grond uit te geven voor ontwikkeling. Het gaat daarbij om de A10, de treinverbindingen en de HSL en de metro. Door de Dokconstructie wordt niet alleen de leefbaarheid in de omgeving enorm verbeterd, maar komt er ook veel extra bouwgrond vrij. Hierdoor wordt Zuidas de tweede woningbouwlocatie van Amsterdam (IJburg is de grootste).

Duurzaamheidseisen

Amsterdam vindt het zeer belangrijk dat de ontwikkelingen aan Zuidas toekomstbestendig zijn. Daarom moet Zuidas een duurzaamheidsplan ontwikkelen waarin op verschillende onderdelen harde eisen aan de duurzaamheid worden gesteld. Het gaat hierbij onder meer om energie, gezondheid, (sociale) diversiteit, materiaal en afval. Ook zal in dit plan worden gestreefd naar een zo groot mogelijke CO2-reductie. Vanaf 2012 moet alle bebouwing voldoen aan de hoogste internationale duurzaamheidscriteria.

Parkeren

Amsterdam wil dat Zuidas een mooie leefbare wijk wordt. De gemeente wil daarom dat de wijk zo min mogelijk last van autoverkeer krijgt. Omdat het gebied uitstekend ontsloten is door openbaar vervoer kan dat ook. Autoverkeer dat vanaf de ring A10 komt kan vanuit het Dok meteen een ondergrondse parkeergarage in. Autoverkeer en parkeerplaatsen op de straten kan daardoor worden beperkt.

Wethouder Van Poelgeest: “Het aantal parkeerplaatsen in het gebied moet uiteindelijk met twintig procent worden teruggebracht. Omdat er zo veel en zo goed openbaar vervoer is kan dat ook. Nu al komt slechts dertig procent van de bezoekers van Zuidas met de auto. De rest komt met het openbaar vervoer of op de fiets. Met de komst van de Noord/Zuidlijn en de HSL zal die verdeling alleen maar gunstiger worden.”

Goedkope woningen

Dit college heeft in haar programakkoord gezegd dat zij op grote woningbouwlocaties altijd 30% goedkope woningen wil. Hoewel Zuidas vaak wordt gezien als een kantoorlocatie is het de op een na grootste woningbouwlocatie van Amsterdam. Uiteindelijk zullen er op Zuidas ongeveer 9000 woningen komen. Het college heeft dan ook besloten dat de gemeente de kosten die de bouw van goedkope woningen op het Dok van Zuidas met zich meebrengt, te zullen betalen.

Wethouder Van Poelgeest: “Elke wijk in Amsterdam moet voor iedere Amsterdammer toegankelijk zijn. Amsterdam is een ongedeelde stad en wil dat ook blijven. Zuidas kan alleen maar een echte Amsterdamse wijk worden als we ervoor zorgen dat ook deze toplocatie er voor alle Amsterdammers is.”

Besluitvorming

De gemeenteraad zal op 4 juni over het prospectus van Zuidas en het aandeelhouderschap in de onderneming besluiten. In april organiseert de gemeenteraad diverse publieksbijeenkomsten over dit onderwerp.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam