Onderzoek naar verkeersproblematiek Groesbeek – A73

Nijmegen – De stadsregio Arnhem Nijmegen helpt de gemeenten Mook en Middelaar, Heumen en Groesbeek bij een onderzoek naar de verkeersproblematiek tussen Groesbeek en de aansluiting op de A73.

In deze studie wordt een aantal varianten beschouwd die zijn voortgekomen uit een discussieronde in 2007.

De varianten zijn op een aantal aspecten beoordeeld en tijdens een inloopavond op 26 februari 2008 gepresenteerd aan belangstellenden. Bij de uitwerking van de varianten is inzichtelijk gemaakt hoeveel verkeer er wordt verwacht, wat globaal de kosten zijn en wat de natuurlijke en landschappelijke gevolgen zijn.

Op 13 maart worden ook de raadsleden van de drie gemeenten geïnformeerd. De beschikbare informatie uit het onderzoek moet de drie gemeenteraden helpen om te komen tot een besluit voor een duurzame oplossing.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Nieuwe verkeersstudie Groesbeek-A73 (04-10-2007)