Bestuursovereenkomst capaciteitsvergroting A15

Veertien partijen tekenen Bestuursovereenkomst capaciteitsvergroting A15

De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein wordt verbreed vanaf 2010. De verbreding is noodzakelijk voor de toekomstige 2e Maasvlakte en om de mainport en het achterland bereikbaar te houden. Op 3 maart 2008 hebben Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, de Stadsregio Rotterdam en een groot aantal regionale partijen* daarover een bestuursovereenkomst ondertekend.

In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de snelle aanleg, vormgeving en inpassing van de verbrede A15. Hiermee wordt gezamenlijk gewerkt aan een betere bereikbaarheid. Minister Eurlings geeft met deze ondertekening een belangrijke impuls aan het programma Randstad Urgent. De voortgang van dit project is afhankelijk van de discussie rondom de problematiek van de luchtkwaliteit.

Programma bereikbare haven/‘Verkeersonderneming’

De betrokken partijen hebben de ambitie tijdens de werkzaamheden van de A15 de hoeveelheid verkeer met 20% terug te brengen. Alleen dan kan de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven op niveau worden gehouden. Dit doel moet worden bereikt door alternatieven te introduceren voor woon-werkverkeer en andere vormen van goederentransport. Om al deze initiatieven goed te managen, loopt er een experiment met de ‘verkeersonderneming’. Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en Stadsregio Rotterdam geven momenteel vorm aan deze verkeersonderneming, die naar verwachting rond de zomervakantie formeel start.

Bouwen en onderhouden

Met de verbreding van de A15 is een investering gemoeid van 2 miljard euro voor de aanleg en voor het toekomstige onderhoud in de komende 20 jaar. Bijzonder aan dit project is de manier van aanbesteden. Rijkswaterstaat werkt met een zogeheten Design Build Finance Maintain-contract. Dat wil zeggen dat een aannemer de opdracht krijgt om te bouwen én voor langere tijd te onderhouden. Dat is een prikkel om kwaliteit te leveren, want de reputatie van het bedrijf staat op het spel.

Sterke Randstad, sterk Nederland

De ondertekende bestuursovereenkomst capaciteitsvergroting A15 is een onderdeel van het programma Randstad Urgent. Met Randstad Urgent zetten de volgende partijen de schouders eronder om de problemen in dit deel van de Randstad op te lossen: * Minister van Verkeer en Waterstaat, Stadsregio Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, gemeentes Rotterdam, Albrandswaard, Barendrecht, Rozenburg, Spijkenisse, deelgemeentes Hoogvliet, Charlois, de wijkraad Pernis, Waterschap Hollandse Delta, Havenbedrijf Rotterdam en ProRail. Knopen doorhakken en besluiten nemen, daar gaat het om. Zo moet de Randstad weer een economisch sterke regio worden, waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te leven. Wat goed is voor de Randstad, is goed voor Nederland. Daarom: sterke Randstad, sterk Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland