Experts: Rijk moet onderliggend wegennet niet vergeten

Den Haag – De Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse Wegen (LMCA) is teveel gericht op het hoofdwegennet. Zonder het onderliggend wegennet kan het hoofdwegennet niet functioneren en blijven er problemen bestaan in de toekomst. Alleen als het Rijk samen met de decentrale overheden naar het totale wegennet kijkt, zijn oplossingen mogelijk. Dit betoogde een aantal deskundigen donderdag 28 februari 2008 in de vaste kamercommissie Verkeer en Waterstaat.

Dit punt zorgde voor vragen bij kamerleden over de waarde van de LMCA. Roefs (PvdA) vroeg naar het nut en Roemer (SP) vroeg zich af of de LMCA niet moet worden teruggestuurd. In de commissie was men daarnaast duidelijk teleurgesteld door het gebrek aan een trendbreuk om een échte doorbraak te realiseren in het fileprobleem. Ook sprekers van Milieudefensie én TLN/EVO/KNV (brancheorganisaties goederenvervoer) constateerden dit. Opvallend genoeg ging CDA-er Koopmans niet in op de fundamentele kritiek op de LMCA. Zijn interesse ging meer uit naar het benutten van bestaande wegen.

Alle sprekers vonden het te ver gaan om de LMCA terzijde te leggen. De basis is goed, maar de analyse kan en moet breder, zo vond men. De heer Verroen (van organisatieadviesbureau Twijnstra en Gudde) ging daar het verste in. Op de vraag wat hij zou doen als hij één dag minister was, antwoordde hij dat hij een scherpe visie zou neerzetten op het hoofdwegennet en met de regio afspraken zou maken over de lange afstandwegen en de regionale functies. Dat betekent volgens hem samen investeren en samen afspraken maken. Hij pleitte er daarnaast voor dat de overheid de burger centraal moet stellen, hem moet aanspreken als consument. Dit betekent de burger informeren, keuzes bieden en prikkelen met betaalsystemen.

De komende weken praat de Kamer in een Algemeen Overleg over de verschillende LMCA’s. Naast de analyse van de Nederlandse wegen zijn er ook analyses van het spoor en regionaal openbaar vervoer.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
LMCA’s: Groei vervoer groter dan verwacht (19-11-2007)

Eurlings wil groei op spoor stimuleren (19-11-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)