Achtergrondstudie A4 Delft-Schiedam naar Kamer

Den Haag – Op 26 februari 2008 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam stap 1, Alternatieven MER gezonden aan de Tweede Kamer.

Hieronder leest u de volledig brief 20081438 Achtergrondstudie A4 Delft-Schiedam. Kamerstuk | 2008-02-26.

Geachte voorzitter,

Ingevolge uw verzoek van 1 februari 2008, bij brief met kenmerk 08-VWW-B-014, zend ik u bijgaand de Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam stap 1, Alternatieven MER (november 2007).

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

U vindt de Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam Stap 1 Alternatieven MER op http://www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken