Weggebruikers regio IJmond krijgen actuele reistijd en verkeersinformatie

Haarlem – In het voorjaar informeren bermDRIPs (Dynamische Route Informatie Panelen in de berm) op provinciale en gemeentelijke wegen in de IJmond weggebruikers over de actuele verkeerssituatie. De weggebruikers krijgen informatie op maat waardoor zij de verkeersdrukte op hun route kunnen ontwijken door een keuze te maken om via een provinciale weg of via een snelweg te rijden naar bestemming.

De route-informatie bestaat uit reistijdinformatie naar Amsterdam over de A9 en alternatieve provinciale routes. Het inwinnen van de reistijdinformatie gebeurt via lussen in de snelweg en met kentekencamera’s op de provinciale en de gemeentelijke wegen. De reistijd wordt berekend door het tijdverschil te meten van de auto’s die langs de camera’s rijden. De kentekens die door de camera’s worden gelezen worden niet opgeslagen en alleen gebruikt voor de reistijdberekening.

Op vijf strategische locaties komen de eerste bermDRIPs te staan. Op de Parkweg in IJmuiden en Velsertraverse Velsen Noord richting Velsertunnel. En op de Wijkermeerweg in Beverwijk, in de toerit A9 in Heemskerk en op de N203 in Uitgeest richting A9. Rijkswaterstaat heeft samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk de locaties vastgesteld. Vorig jaar is alvast de fundering aangebracht waarop de bermDRIPs worden geplaatst.

De informatie die op de nieuwe bermDRIPs komt te staan is ook in afgelopen zomer bij het Groot Onderhoud A9 door tekstwagens met reistijden aangegeven. Weggebruikers kregen toen actuele reistijdinformatie en alternatieve routes. Uit onderzoek blijkt dat weggebruikers deze actuele informatie betrouwbaar en nuttig vinden.

Tussen maandag 3 maart en donderdag 6 maart 2008 plaatst Rijkswaterstaat de bermDRIPs. De plaatsing van de bermDRIPs vindt of overdag buiten de spits of ’s nacht plaats. Het verkeer ondervindt nauwelijks hinder van de werkzaamheden.

Rijkswaterstaat wil samen met provincie Noord-Holland en gemeenten de komende jaren meer bermDRIPs op gemeentelijke en provinciale wegen plaatsen. Dit past geheel in de netwerkvisie Noord-Holland. Samen werken aan samenhangende wegennetwerken waardoor het verkeer vlotter en beter kan doorstromen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland