Officiële starthandeling N 223: Duurzaam Veilig

Den Haag – Op 20 februari 2008 vindt de officiële start plaats van de werkzaamheden aan de N 223. De provincie Zuid-Holland wil met de aanpassingen de weg veiliger maken voor alle verkeer. In aanwezigheid van wethouder Maarten van der Zwan van de gemeente Westland, markeert Govert Veldhuijzen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland de start van de werkzaamheden.

De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. Het eerste gedeelte van de N 223 loopt vanaf de kruising met de Jogchem van der Houtweg tot en met de kruising met de Sportlaan. De werkzaamheden bestaan uit een reconstructie van de hoofdrijbaan zoals andere belijning, het verdwijnen van de verkeerslichten bij de Sportlaan en Hoogweg en de aanleg van een rotonde. Daarnaast maakt het bestaande fietspad plaats voor een parallelweg met fietssuggestiestroken. Deze parallelweg sluit via een brug aan op de Jogchem van der Houtweg.

Doel

Op de provinciale weg N223 zijn in het verleden veel ongelukken geweest, sommige met dodelijke afloop. De gevaarlijke situaties doen zich voor bij afslaand of kruisend verkeer en bij (ongeoorloofde) inhaalmanoeuvres. Dit project moet de weg veiliger maken. Om dit te bereiken wordt de inrichting van de provinciale weg aangepast en worden de uitritten aangesloten op een parallelweg. Nog aan te leggen rotondes sluiten de parallelwegen aan op de hoofdrijbaan. Hierdoor verbetert ook de doorstroming op de hoofdrijbaan.

De planning

De uitvoering van dit gedeelte van het project zal duren tot eind 2009. De lange doorlooptijd wordt veroorzaakt door zowel een lange benodigde tijd van voorbelasting (dit is het laten inklinken van de ondergrond) als door een zeer complexe verlegging van kabels en leidingen. De tweede fase omvat de rest van de N 223 en deze fase start als alle procedures rondom wijzigingen van bestemmingsplannen en grondverwerving afgerond zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland