Start werving deelnemers Demo Alcoholslot

Leeuwarden – Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat starten vrijdag 22 februari 2008 met het werven van deelnemers voor de Demo Alcoholslot in Fryslân. Met onder andere advertenties in regionale kranten en een mailing naar verschillende organisaties hoopt het ROF tachtig vrijwilligers te werven die van 9 april tot 20 juni met een alcoholslot in hun auto willen rijden. Het alcoholslot is een startonderbreker die er voor zorgt dat de auto niet start als de bestuurder heeft gedronken.

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat wil in Nederland het alcoholslot gaan invoeren, om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Jaarlijks komen er naar schatting 200 mensen in het verkeer om als gevolg van alcoholgebruik. Het alcoholslot is bedoeld voor de zware alcoholovertreders en voor Nederland een nieuw middel om alcohol in het verkeer tegen te gaan. In het buitenland (VS, Zweden, Canada) wordt het alcoholslot al als middel toegepast. Om ervaring op te kunnen doen met het gebruik van het slot heeft de provincie Fryslân zich aangeboden als ‘proefregio’. Gedeputeerde Piet Adema, voorzitter van het ROF en als gedeputeerde portefeuillehouder Verkeer en Vervoer: “Het thema alcohol en verkeersveiligheid is voor mij een topprioriteit. Er is nog veel te winnen in het terugdringen van alcolholgebruik, het Alcoholslot is een bewezen middel om het rijden onder invloed terug te dringen. Het ROF en de provincie zetten met overtuiging hun schouders onder de Demo ”.

Het doel van de Demo is ervaring op te doen met de in- en uitbouw van het alcoholslot in de auto en het gebruik van het slot in de dagelijkse praktijk. In principe kan iedereen meedoen die over een geldig rijbewijs en een auto beschikt. Deelnemers hoeven niet te beschikken over technische kennis. Van tevoren wordt uitgelegd hoe het alcoholslot werkt en deelnemers kunnen tijdens de demo altijd 24 uur per dag iemand bereiken als er zich problemen voor doen. Na afronding van de Demo ontvangen alle deelnemers een financiële vergoeding. Daarnaast krijgen de deelnemers van het ROF een gratis rijvaardigheidstraining aangeboden op het VerkeersEducatieCentrum in Drachten.

Mensen die willen deelnemen aan de demo kunnen zich vanaf vrijdag 22 februari tot zaterdag 8 maart opgeven door het deelnameformulier op de website www.rof.nl/alcoholslot in te vullen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân