Sneldienst waterbus als alternatief voor de auto in de spits

Den Haag – Op 18 februari 2008 gaven Govert Veldhuizen (gedeputeerde Zuid-Holland) en Henk van den Boom (directeur Connexxion) samen het startschot voor een proef met een sneldienst met een draagvleugelboot tussen Rotterdam en Dordrecht.

De sneldienst wordt gevaren met een draagvleugelboot die de reistijd verkort van 60 tot 25 minuten tussen Dordrecht en Rotterdam. De sneldienst kent 1 tussenstop, te weten Papendrecht-Westeind. De boot valt in de categorie ‘hoogwaardig openbaar vervoer’. Zo is er ruimte voor fietsen die gratis meekunnen op de boot. De waterbus betekent comfortabel reizen. Door de moderne technische uitrusting is het bijna niet merkbaar dat er gevaren wordt; onder welke weersomstandigheden dan ook.

Op deze manier wordt de forens van en naar Rotterdam een filevrij alternatief voor de spits geboden. De proef met de sneldienst moet uitwijzen of er behoefte bestaat aan deze aanvullende dienstverlening, naast de reguliere waterbus.

De Waterbus is een initiatief van Connexxion en de provincie Zuid-Holland. De Waterbus, wordt mede mogelijk gemaakt door het FileProof project van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waar de aanpak van files op korte termijn en bereikbaarheid centraal staan. Dit onder meer door alternatieven voor de auto te bieden voor het woon-werk verkeer. FileProof is ontstaan om de doelen van de Nota Mobiliteit op korte termijn te helpen realiseren. Het gaat hierbij om voorspelbare reistijden en het verbeten van de bereikbaarheid. Meer informatie over fileaanpak op de korte termijn is te vinden op www.vananaarbeter.nl

Meer informatie over de waterbus en de sneldienst is te vinden op www.waterbus.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat