Tunnels A73-Zuid open

Maastricht – Rijkswaterstaat heeft maandag 18 februari 2008 om 6.00 uur ’s ochtends de beide tunnels van de Rijksweg 73-Zuid opengesteld voor het verkeer. Het betreft de Roertunnel en de tunnel Swalmen, beide gelegen in de gemeente Roermond. Met de openstelling van de tunnels is ook de hele 42-km lange nieuwe autosnelweg nu voor de weggebruiker beschikbaar.

Vooralsnog zullen de tunnels de eerste 8 tot 10 dagen, behoudens onvoorzienbare omstandigheden, voor het verkeer geopend blijven om te kunnen beoordelen of de veiligheidsbesturing op adequate wijze functioneert. Om de tunnels deze zomer zonder beperkingen open te kunnen stellen, moet de aannemer nog het nodige werk verrichten. Daarom volgt er eind februari/begin maart een periode waarbij rekening gehouden moet worden met tijdelijke sluitingen in de avonden en weekenden. Als dit bekend is, wordt dit via de media en via deze website, VanAnaarbeter.nl en Vialimburg.nl bekend gemaakt.

Hoge veiligheidseisen

Rijkswaterstaat, gemeente Roermond en provincie Limburg zijn gebonden aan strikte veiligheidseisen die de nieuwe Wet op de Tunnelveiligheid stelt. De betrokken partijen hebben steeds benadrukt dat er maximaal moest worden ingezet op de veiligheid van de tunnelgebruikers.

Voor beide tunnels geldt een tijdelijke snelheidsbeperking van 70 km/u en is er één rijstrook beschikbaar per rijrichting. De tunnels zijn in de tijdelijke situatie als categorie 2 tunnels ingedeeld waarvan enkel transport van diesel en CO2 is toegestaan.

Knooppunt Het Vonderen

Van Venlo tot knooppunt Het Vonderen bij de A2 in Echt-Susteren (de A73-Zuid) is de snelweg over de volledige 42 km open. In zuid-noordrichting kan het verkeer bij Het Vonderen de A73 nog niet op. Zou dat knooppunt volledig opengesteld worden, dan leidt dat mogelijk tot files omdat op dit deel van de rijksweg voorlopig nog maar één rijstrook is opengesteld richting tunnels. Het verkeer wordt gedoseerd over de nieuwe autosnelweg en de N273 (Napoleonsbaan). Rijkswaterstaat bekijkt deze week hoe druk het gaat worden bij knooppunt Het Vonderen. Mocht de komende dagen blijken dat het knooppunt toch helemaal open kan, dan zal ook deze zuid-noord toegang tot de A73 opengesteld worden.

Vergunning

De tunnels konden opengesteld worden omdat zaterdag 16 februari het College van Burgemeester en Wethouders van Roermond in een speciale zitting de daarvoor noodzakelijke vergunning heeft afgegeven aan Rijkswaterstaat. Eerder die zaterdag had Rijkswaterstaat de aanvraag daartoe ingediend nadat ook de laatste testen van de veiligheidsinstallaties positief werden bevonden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Limburg