Vergunning tunnels A73-Zuid afgegeven

De gemeente Roermond heeft zaterdag 16 februari de vergunning afgegeven die nodig is voor de ingebruikname van de Swalmtunnel en de Roertunnel op het traject A73-Zuid. Dat betekent dat de tunnels maandagochtend 18 februari 2008 vanaf 6.00 uur open gaan.

Op zaterdag 16 februari heeft Rijkswaterstaat de aanvraag daartoe ingediend. Deze dag zijn de laatste testen uitgevoerd vroeg in de middag en die zijn positief bevonden.

Wet op de Tunnelveiligheid
Rijkswaterstaat, gemeente Roermond en Provincie zijn gebonden aan strikte veiligheidseisen die de nieuwe Wet op de Tunnelveiligheid stelt. De betrokken partijen hebben steeds benadrukt dat er een maximale garantie moet zijn voor de veiligheid van de tunnelgebruikers.

Het besluit van het college van B&W van Roermond om de openstellingsvergunning af te geven, betekent dat de tunnels van A73-Zuid open kunnen voor weggebruikers. Op basis van de voorliggende stukken heeft het college besloten de gevraagde vergunning af te geven, zodat beide tunnels met ingang van 18 februari 2008 vanaf 06.00 uur voor het verkeer worden opengesteld, met gebruik van één rijstrook een maximale snelheid van 70 km/h en in het kader van het vervoer van gevaarlijke stoffen als categorie 2 tunnels, op basis waarvan enkel transport van diesel en CO2 is toegestaan

Vooralsnog zullen de tunnels volgens Rijkswaterstaat de eerste 8 tot 10 dagen, behoudens onvoorzienbare omstandigheden, permanent voor het verkeer geopend blijven teneinde te kunnen beoordelen of de besturing op adequate wijze functioneert. Om de tunnels geheel te kunnen openstellen, volgt dan een periode waarin de tunnels ’s avonds van 20.00 uur tot ’s ochtends zes uur dicht zijn voor werkzaamheden. Ook moet rekening worden gehouden met een tijdelijke sluiting in weekenden tot een maximum van vier. Verschillende weekenden waarin veel verkeersdrukte te verwachten is – mede in relatie tot koopstad Roermond – zullen de tunnels geopend blijven.

Op dit moment is de verdere planning nog niet bekend, maar daarover wordt wel op korte termijn duidelijkheid verwacht, waarna in samenspraak met ons keuzes zullen worden gemaakt. In dat kader zal in elk geval 17 maart 2008 een belangrijk ijkpunt zijn in relatie tot onder andere de openstelling van het Retailpark en andere activiteiten.

Er is een videoimpressie beschikbaar van de toekomstige Roertunnel in Roermond (Windows Mediaspeler, streaming video 8,5 minuten). U vindt deze op de website van de gemeente Roermond

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Roermond