Onderzoek toont lage geluidsemissie straatbaksteen aan

Met straatbaksteen minder geluidsbelasting

Velp – Onderzoek van Bureau M+P naar de geluidsbelasting van wegverhardingen met gebakken materialen toont aan dat straatbaksteen tot bijna 2 dB minder geluid oplevert dan door de wetgever werd aangenomen. Tot nog toe gold een wettelijk bepaalde toeslag van 4 dB bij toepassing van elementenverharding als straatbaksteen. Maar straatbaksteen gelegd in keperverband heeft een gemeten geluidstoeslag van slechts 2 dB bij 30 en 40 km/h.

Doordat nu blijkt dat de gemeten geluidstoeslag voor straatbakstenen gelegd in keperverband veel lager is dan de geluidstoeslag van andere elementenverhardingen, hebben wegbeheerders die een elementenverharding zoeken met straatbaksteen een geluidtechnisch aantrekkelijk alternatief. De Stichting Promotie Straatbaksteen heeft naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek een aangepaste wegdekcorrectieterm formeel laten vaststellen en publiceren voor de categorie ‘straatbaksteen in keperverband’.

Nieuwe inzichten in geluidsemissies

Naast het opzienbarende resultaat dat gebakken straatstenen gelegd in keperverband feitelijk slechts de helft van de 4 dB wegdekcorrectie produceren, heeft het akoestisch onderzoek nog andere nieuwe inzichten opgeleverd. Zo blijkt het aanlegverband een belangrijke invloed te hebben op het geluidsniveau van wegverkeer. Uit het onderzoek lijkt het keperverband als de stilste variant naar voren te komen. Ook bleek dat de afmetingen van de stenen geen invloed van betekenis hebben op het geluidsniveau. Tot slot heeft het onderzoek nog een belangrijk vooroordeel uit de weg geruimd: de aanname dat oude verhardingen hogere geluidsniveaus hebben dan gelijkwaardige nieuwe verhardingen.

Straatbaksteen: eigentijdse verharding

De goede prestaties van straatbaksteen op het gebied van geluidsemissies gaan hand in hand met uitstekende prestaties op veel andere gebieden. Straatbakstenen zijn duurzaam, kleurecht en zijn flexibel te gebruiken, waardoor leidingen en kabels onder de weg makkelijk(er) toegankelijk zijn. Bovendien dragen gebakken straatstenen bij aan een mooie en kwalitatieve uitstraling – menig straatbeeld in Nederland wordt sinds jaar en dag door straatbaksteen gekleurd. SPS-secretars Van Hal: "Al deze goede prestaties tezamen bewijzen dat de eeuwenoude straatbaksteen nog steeds een zeer eigentijds en technisch hoogwaardig product is."

Voor meer informatie over de onderzoeksresultaten, zie: www.stillerverkeer.nl

Over de Stichting Promotie Straatbaksteen

De Stichting Promotie Straatbaksteen heeft als doel het bevorderen van een kwalitatief en kwantitatief goede toepassing van straatbaksteen, een en ander in het belang van een goede ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde en ongebouwde omgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stichting Promotie Straatbaksteen