Besluit openstelling tunnels A73 in weekend

Maastricht – In de tunnels van Rijksweg 73-Zuid in Roermond en Swalmen worden nog steeds testen uitgevoerd om vast te stellen of de veiligheidsinstallaties voldoen aan de hoge eisen van de Wet op de tunnelveiligheid. Dit is nodig om de tunnels op maandag 18 februari 2008 verantwoord open te kunnen stellen voor het verkeer. Het besluit valt dit weekend.

Deze week is de samenhang van de complexe besturings- en veiligheidssystemen getest. De laatste testresultaten zijn positief. Vannacht en morgen vinden er herhalingstesten plaats.

Weekend

Als deze tests positieve uitslagen opleveren, staat vast dat voldaan wordt aan de nieuwe Wet op de Tunnelveiligheid. Dan wordt dit weekend een ingebruiksstellingvergunning aangevraagd bij het college van B&W van Roermond. Als de gemeente de vergunning dit weekend verleent, dan zullen de tunnels zoals afgesproken op maandag 18 februari voor het verkeer kunnen worden opengesteld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Limburg