Nederland krijgt bruine borden

Den Haag – De 125-jarige ANWB doet Nederland “bruine borden” cadeau. Dit maakt de hoofddirecteur van de ANWB, Guido van Woerkom dinsdag 12 februari 2008 bekend in zijn column in de Kampioen. De zogenoemde gebiedsaanduidingsborden attenderen snelweggebruikers op de unieke en aantrekkelijke landschappen waar zij doorheen rijden. Vanaf 1 juli, de officiële verjaardag van de ANWB, worden 16 Nationale Landschappen, 7 Nationale Parken en 1 Werelderfgoedgebied met de borden in de etalage gezet.

De ANWB zal het eerste bord rond haar officiële verjaardag 1 juli aanbieden. In de weken daarna zullen alle borden worden geplaatst.

Het cadeau komt voort uit de zorg en betrokkenheid van de ANWB met de toekomst van het landschap in Nederland en de recreatieve en toeristische betekenis daarvan. Met de bruine borden wil de ANWB ook laten zien dat zij een serieuze partner is in de discussies over landschappelijke inpassing van snelwegen (Structuurvisie “Panorama’s en de snelwegzone”). Een discussie die door het kabinetsprogramma “Mooi Nederland” een waardevolle impuls heeft gekregen.

Het idee van bruine borden vloeit voort uit het project Routeontwerp, een initiatief van de ministeries van V&W, LNV en VROM. In samenspraak met de ANWB, de betreffende Nationale Landschappen en Nationale Parken en Werelderfgoedgebieden heeft Rijkswaterstaat richtlijnen opgesteld voor de locatiekeuze en de vormgeving van de borden. Met deze bruine borden wordt de weggebruiker op een aansprekende manier geattendeerd op onze unieke gebieden, waar, zoals verkeersminister Eurlings zegt, “de sfeer vanaf spat”.

Nederland kent in totaal 20 Nationale Landschappen en 20 Nationale Parken. Alle Nationale Landschappen, van Zuid Limburg via het Groene Hart tot Laag-Holland, bevatten een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen en vertellen het verhaal van het Nederlandse landschap. Nationale Parken, zoals de Hoge Veluwe, de Biesbosch en de Oosterschelde, zijn gebieden waarin het behoud en de ontwikkeling van waardevolle natuur centraal staat. Alleen de landschappen en parken die vanaf de rijkssnelwegen te zien zijn krijgen nu een bord.

Achtergrondinformatie over de Nationale Landschappen en de Nationale Parken en tips voor een dagje uit zijn te vinden op www.nationalelandschappen.nl en www.nationaalpark.nl

De bruine borden geven in tegenstelling tot die in het buitenland de naam en een illustratie van de karakteristieke elementen van de gebieden. In het buitenland worden pictogrammen gebruikt om bijzondere natuurgebieden, landschappen, steden en dorpen en gebouwen aan te duiden.


Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ANWB