Geen vrachtverkeer over brug bij Zijkanaal C (A9)

In vier weekeinden, verspreid over februari, maart en april 2008, wordt de verbreding van brug Zijkanaal C aangesloten op de bestaande brug. Tijdens het aansluiten is het niet toegestaan dat verkeer zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijdt vanwege ongewenste trillingen. Dit zware verkeer wordt omgeleid. De omleidingen worden aangegeven via tekstkarren en gele borden. Het overige verkeer kan gewoon over de brug bij Zijkanaal C blijven rijden en ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. Door weersomstandigheden zoals vorst kunnen de werkzaamheden afgelast worden. Deze vinden dan in het daaropvolgende weekeinde plaats.

Tijdens het groot onderhoud A9 tussen de knooppunten Velsen en Badhoevedorp is de A9 aan weerskanten verbreed. In de afgelopen twee maanden is de brug Zijkanaal C daarvoor verbreed. Gedurende het aansluiten van het nieuwe deel op het bestaande deel van de brug mogen er geen ongewenste trillingen worden veroorzaakt, omdat daardoor schade kan ontstaan aan het gestorte beton. Eén vrachtwagen of één bus is al voldoende om de stortstrook – het gestorte beton tussen het nieuwe en bestaande deel van de brug – te beschadigen. Het herstel van de beschadigingen is zeer kostbaar. Rijkswaterstaat heeft dan ook besloten gedurende de werkzaamheden geen verkeer zwaarder dan 3,5 ton toe te staan over de brug. Ook tijdens de weekeinden blijft het werk – net zoals de afgelopen maanden – achter barriers plaatsvinden waardoor het verkeer geen hinder ondervindt.

De verbreding van de A9 tussen de knooppunten Velsen en Badhoevedorp maakt het mogelijk om tijdens toekomstige werkzaamheden twee rijstroken in beide richtingen voor het verkeer beschikbaar te stellen. Hierdoor kan Rijkswaterstaat zorgen voor een veilige doorstroming van het verkeer en de veiligheid van de wegwerkers.

Werkzaamheden in vier weekeinden

§ Van vrijdag 8 februari 21.00 uur tot en met zondag 10 februari 16.00 uur zijn er werkzaamheden aan de brug op de rijbaan komende vanuit Amsterdam richting Alkmaar. Reserveweekeinde 15 tot en met 17 februari.

§ Van vrijdag 22 februari 21.00 uur tot en met zondag 24 februari 16.00 uur wordt er gewerkt op het brugdeel van de rijbaan komende vanuit Alkmaar richting Amsterdam. Reserveweekeinde 29 februari tot en met 2 maart.

§ Van vrijdag 7 maart 21.00 uur tot en met zondag 9 maart 16.00 uur zijn er brugwerkzaamheden op de rijbaan komende vanuit Alkmaar richting Amsterdam. Reserveweekeinde 14 maart tot en met 16 maart

§ Van vrijdag 28 maart 21.00 uur tot en met zondag 30 maart 16.00 uur zijn er werkzaamheden aan het brugdeel in de rijbaan komende vanuit Amsterdam richting Alkmaar. Reserveweekeinde: 4 april tot en met 6 april.

Omleidingen voor verkeer zwaarder dan 3,5 ton

Tijdens de weekeinden waarin gewerkt wordt aan de brug Zijkanaal C zijn de omleidingen voor verkeer zwaarder dan 3,5 ton aangegeven door tekstkarren en gele borden.

1. In de weekeinden van 22 februari en van 7 maart wordt het verkeer

§ komende vanuit Alkmaar richting Amsterdam/Utrecht/Den Haag omgeleid via de N203.

§ komende vanuit de IJmond richting Amsterdam/Utrecht/Den Haag wordt omgeleid via de N202 of de N246.

2. In de weekeinden van 8 februari en 28 maart wordt het verkeer

§ komende vanaf de A10 Zuid en de A9 bij Amstelveen richting Alkmaar wordt omgeleid via de A10 West/A8/N246/N203.

§ vanaf de A5 en vanuit Haarlem richting Alkmaar wordt omgeleid via de A200/Westpoort/N202.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland