Drie weekenden grootschalige werkzaamheden Kaagbrug (A44)

Samenwerken aan minder verkeershinder

Rijkswaterstaat voert tot en met april grootschalige werkzaamheden uit aan de Kaagbrug op de A44 tussen de op- en afritten Kaag-dorp(2) en Noordwijkerhout (3). Het meeste werk wordt samengevoegd zodat de overlast voor het wegverkeer tot een minimum beperkt blijft. De werkzaamheden vinden plaats in drie weekenden: vrijdag 8 februari 22.00 uur tot en met maandag 11 februari 05.00 uur vrijdag 15 februari 22.00 uur tot en met maandag 18 februari 05.00 uur en van vrijdag 29 februari 22.00 uur tot en met maandag 3 maart 05.00 uur.

Tijdens de werkzaamheden is één rijstrook per rijrichting beschikbaar en geldt een snelheidsbeperking. Het meeste werk vindt plaats onder de Kaagbrug dus onzichtbaar voor weggebruikers. Omdat brugdelen los liggen kan het verkeer er niet overheen rijden.

Naast de drie weekenden zijn doordeweeks af en toe tussen 22.00 uur en 05.00 uur werkzaamheden die of onder de Kaagbrug plaatsvinden of naast de A44. Hiervan heeft het wegverkeer nagenoeg geen hinder.

Rijkswaterstaat biedt tijdens de drie weekenden alternatief vervoer aan in de vorm van het vanAnaarBeter-trein- en -buskaartje. Op diverse trajecten tussen Den Haag en Haarlem v.v. kan voor € 2 (2e klas) met de trein worden gereisd. Voor hetzelfde tarief kunnen reizigers ook de bus nemen. Door gebruik te maken van de aangeboden reisalternatieven kunnen weggebruikers de te verwachte verkeersdrukte op de A44 voorkomen. Daarnaast dragen zij bij aan vermindering van de file. Advies aan het verkeer tussen Amsterdam en Den Haag/Delft is om via de A4 te rijden. De omleidingroutes voor het lokale verkeer worden ter plaatse aangegeven met borden.

Scheepvaart
Het scheepvaartverkeer met een doorvaarthoogte van meer dan 4,75 meter moet tot 21 maart 2008 20.00 uur omvaren en heeft hierdoor langere vaartijden. Vanwege de werkzaamheden is dan geen bediening van de Kaagbrug mogelijk. De omvaarroute is de staande Mastroute door Amsterdam, via het Noordzeekanaal, Kostverlorenvaart, de Schinkel, Nieuwe meer en de oostzijde van de Ringvaart.

Werkzaamheden
De werkzaamheden aan de Kaagbrug bestaan uit het vervangen van slagbomen, vangrails en de bedieningsinstallatie van de brug. Tegelijk wordt het bedieningshuisje opgeknapt. Tussen 19 november en 21 december 2007 vonden de voorbereidende werkzaamheden plaats zoals het graven van geulen voor het leggen van kabels over een afstand van ongeveer één kilometer voor en na de Kaagbrug, het boren van gaten in de brug voor het plaatsen van barriers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat