Imtech verwerft 60 mln euro mobiliteitscontracten in UK

Gouda – Imtech (technische dienstverlener in Europa) maakt bekend dat het onlangs in de UK twee belangrijke meerjaren-mobiliteitscontracten heeft verworven met een totale waarde van bijna 60 miljoen euro. Deze contracten dragen in belangrijke mate bij aan zowel groei als continuïteit van de Imtech-activiteiten op het gebied van mobiliteit.

Met de overname van Peek Traffic (april 2007) heeft Imtech een sterke positie op de Europese mobiliteitsmarkt verworven. Peek biedt in West Europa, met name in de UK, Nederland en deels ook in Oost Europa, een breed pakket intelligente mobiliteitsoplossingen gericht op bevordering van de doorstroming, verbetering van de verkeersveiligheid, verkeershandhaving en beperking van schadelijke uitstoot. De vraag naar deze hightech oplossingen groeit structureel, mede als gevolg van het snel toenemende wegverkeer in Europa.

In de UK is Peek (Imtech) een belangrijke speler op de mobiliteitsmarkt en biedt de unieke combinatie aan van hightech producten, intelligente ICT-systemen, diensten en services in zowel de stedelijke omgeving als op en rond snelwegen. Opdrachtgevers zijn onder meer de Highways Agency (beheerder van snelwegen en verbindingswegen in Engeland), Transport for London (beheerder van het totale wegennet in en rondom Londen), de National Road Authorities van Schotland en Wales, alsmede een groot aantal lokale overheden.

Voor twee Highway Agency regio’s in Engeland (het Oosten en de oostelijke Midlands) is Peek (Imtech) samen met partner Mouchel Parkman geselecteerd als technische onderhoudspartner (TechMAC, Technology Managing Agent Contractor) voor een periode van vijf jaar met een optie tot verlening van twee jaar. Peek (Imtech) zal het management en onderhoud gaan verzorgen van alle technische verkeersoplossingen op een groot aantal snelwegen in Engeland. Samen met het reeds lopende National Roads Telecommunications Services (NRTS) contract, maakt dit Peek (Imtech) tot de belangrijkste technologiepartner van de Highway Agency.

Transport for London gunde Peek (Imtech) een onderhoudscontract met een looptijd van vijf jaar voor onderhoud aan alle verkeerssystemen in een groot deel van Londen, inclusief het Olympisch gebied. In totaal dekt dit contract 40% van de totale infrastructuur voor verkeerssignalering in Londen af. Het contract treedt op 1 april 2008 in werking met een optie tot verlenging van twee jaar. Gegeven de verwachte verkeersdrukte rondom de Olympische Spelen 2012 verwacht Peek (Imtech) additionele investeringen in intelligente mobiliteitsoplossingen in dit gebied.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.