Minder fietsers gewond na aanrijding met motorvoertuig

Wel meer gewonden in het ziekenhuis na enkelvoudige ongevallen

Het aantal fietsers dat in het ziekenhuis is terechtgekomen na een ongeval met een motorvoertuig is in de periode 1984-2005 gedaald. Wel is het aantal fietsers dat in het ziekenhuis terechtkomt na een enkelvoudig ongeval gestegen. Het gaat hierbij om fietsers die bijvoorbeeld betrokken zijn bij aanrijdingen met een andere fietser, een voetganger of een val van de fiets. Dit blijkt uit het rapport ‘Gewonde fietsers in het ziekenhuis’ van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV.

In totaal werden in 1984 bijna 6.400 gewonde fietsers opgenomen in het ziekenhuis. In 2005 waren dit er bijna 8.200. In 1984 kwamen 2.000 fietsers in het ziekenhuis terecht na een ongeval met een motorvoertuig. In 2005 was dit aantal gedaald tot 1.500. Het aantal gewonden dat na een enkelvoudig ongeval in het ziekenhuis terechtkomt, is wel gestegen, namelijk van ongeveer 4.400 in 1984 naar ongeveer 6.700 in 2005. Bij deze groep gaat het vooral om beenletsel; in eenderde van de ongevallen gaat het om hoofdletsel.

Bij de groep gewonden na een ongeval met een motorvoertuig is de letselernst afgenomen. Bij de groep fietsers die betrokken is bij een enkelvoudig ongeval is niet of nauwelijks sprake van minder ernstig letsel.

De gunstige ontwikkelingen bij gewonden na een ongeval met een motorvoertuig zijn des te opmerkelijker omdat er meer gefietst is in de onderzochte periode en ook aanzienlijk meer kilometers zijn afgelegd door motorvoertuigen. Volgens de SWOV is het aannemelijk dat hier geen sprake is van een opzichzelfstaande ontwikkeling, maar dat het dalende aantal gewonden na een ongeval met een motorvoertuig het gevolg is van genomen maatregelen zoals de aanleg van rotondes, fietspaden en 30 kilometerzones.

Verklaringen voor de ongunstige ontwikkelingen van het aantal gewonden onder fietsers na enkelvoudige ongevallen is niet onderzocht. De SWOV beveelt op dit punt nader onderzoek aan. Hierin zal aandacht besteed moeten worden aan de vormgeving van fietsvoorzieningen, het wegdekoppervlak en obstakels in en langs de weg. Ook beveelt de SWOV aan na te gaan op welke wijze letselpreventie van fietsers kan bijdragen aan de vermindering van het aantal gewonde fietsers.

Dit rapport spreekt zich uitsluitend uit over de ontwikkeling van het aantal gewonde fietsers. Binnenkort brengt de SWOV een rapport uit over de ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers, waaronder fietsers, tot en met 2006.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SWOV