Tweede camerameting Ring Groningen

Vanaf 4 februari laat Rijkswaterstaat gedurende twee weken onderzoek uitvoeren naar de verkeersstromen op de A7 Ring Groningen. Hiervoor komen in de bermen langs de ring in totaal 5 camera’s te staan om reistijden van voertuigen te meten. Met de uitkomsten van de metingen wil Rijkswaterstaat nagaan wat het effect is van enkele maatregelen die de doorstroming van het verkeer op de Groninger ring moeten verbeteren.

De ring Groningen is onderdeel van de snelweg A7, die vanuit Noord Holland via de Afsluitdijk naar Duitsland leidt. Dagelijks maken tussen de 60.000 en de 70.000 voertuigen gebruik van de ringweg rond Groningen. De combinatie van doorgaand verkeer en lokaal verkeer leidt op bepaalde momenten tot problemen met de doorstroming.

Op 1 maart 2007 is Rijkswaterstaat op de A28 en A7 richting Groningen begonnen met dynamisch verkeersmanagement. Op de A28 veranderde de toegestane maximumsnelheid van 120 naar 90 kilometer per uur bij meer dan 3000 voertuigen per uur. Op de rijbaan van de A7 richting Drachten werd op de N46 de rechterrijstrook afgezet, zodat verkeer vanuit Hoogezand vanaf de oprit met twee banen in kon voegen. Om meer zicht te krijgen op de effecten op de doorstroming, liet Rijkswaterstaat onderzoek uitvoeren. In oktober 2007 registreerden 10 camera’s de doorstroming van het verkeer op de ringweg in de ochtendspits van Groningen.

De snelheidsverlaging op de A28 bleek geen effect te hebben op de doorstroming. Deze proef is dan ook gestaakt. De verkeersmaatregel bij het Europaplein had wel een positief effect. Rijkswaterstaat besloot dan ook deze proef voort te zetten en te onderzoeken of de maatregelen ook in de avondspitswerken. Gedurende twee weken zal deze verkeersmaatregel op maandag t/m donderdag ook in de avondspits worden gehouden en laat RWS een tweede meting naar de doorstroming verrichten. Een geavanceerd computersysteem met in totaal 5 camera’s zal de doorstroming van het verkeer in kaart brengen. Dit gebeurt via kentekenregistratie. De doorstroomsnelheid van het verkeer wordt berekend op basis van de afstanden tussen de meetpunten. De registratie van de kentekens wordt uitsluitend gebruikt voor het onderzoek naar de verkeersstromen en niet voor bijvoorbeeld de controle op snelheid of houderschapsbelasting.

Op dit moment heeft Rijkswaterstaat ook enkele wegwerkzaamheden in uitvoering die ook bedoeld zijn de doorstroming te verbeteren. Deze zullen naar verwachting in 2009 gereed zijn. Zo komen er bypasses langs het langs het westelijk deel van de Zuidelijke Ringweg. Door het bestemmings- en het doorgaand verkeer te ontvlechten, kan het verkeer beter kan doorstromen. Ook komt er een nieuwe autoweg tussen Driebond en Engelbert. Daarmee kan het verkeer tussen Drachten en Hoogezand ongehinderd het Europaplein passeren. Dit jaar begint Rijkswaterstaat met werkzaamheden aan het Julianaplein. Hier komen onderdoorgangen voor het verkeer tussen Groningen- centrum en Assen. Dan kunnen ook de verkeerslichten meer groentijd krijgen voor het verkeer op de Zuidelijke Ringweg Groningen en de A28 (Julianaweg). Verder bestudeert Rijkswaterstaat samen met andere wegbeheerders en overheden op maatregelen voor de langere termijn. Bij de ontwikkeling van een visiedocument wordt niet alleen gedacht aan verkeerstechnische maatregelen, maar ook aan het stimuleren van openbaar vervoer en andere oplossingsrichtingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland