Rijkswaterstaat plaatst werktent op de Moerdijkbrug

‘s-Hertogenbosch – Vanaf komende week plaatst Rijkswaterstaat een werktent op de Moerdijkbrug. De opbouw van de werktent duurt ongeveer een week. De tent wordt, met een korte pauze van een enkele weken in mei, tot tegen het einde van de werkzaamheden gebruikt.

De werktent

Dankzij het gebruik van de werktent kan het onderhoudswerk ook worden uitgevoerd bij slecht weer en daarmee kan de duur van de werkzaamheden in zijn geheel worden beperkt. Met name het aanbrengen van de epoxy-hechtlaag en het storten van het HSB (Hoge Sterkte Beton) op de brug moet bij droog en vorstvrij weer gebeuren. De werktent is 125 meter lang en verrijdbaar. Gedurende de komende maanden wordt de tent verplaatst, de uitvoering van het werk volgend, over de Moerdijkbrug. Bij een verwachting van windkracht 7 of hoger wordt de tent gestreken en verwijderd.

Maximum snelheid
De maximum snelheid op de brug is vanaf het begin van de onderhoudswerkzaamheden aan het westelijke deel van de Moerdijkbrug in november verlaagd naar 90 km/uur. Deze snelheidsverlaging is noodzakelijk vanwege de verkeersveiligheid: de rijstroken zijn versmald en verschoven. In de komende week zal worden beoordeeld of de maximum snelheid van 90 km/uur op de zuidelijke rijrichting kan worden gehandhaafd of dat het noodzakelijk is om de maximum snelheid terug te brengen naar 70 km/uur. Bij te veel ‘zuiging’ door langsrijdend verkeer komt de werktent te veel in beweging. Om dit te voorkomen kan het noodzakelijk zijn om de maximum snelheid te verlagen naar 70 km/uur. De rijstroken in noordelijke rijrichting blijven tot aan het einde van de werkzaamheden een snelheidsbeperking van 90 km/uur houden ten behoeve van een betere verkeersdoorstroming.

Hinder voor de weggebruiker
Rijkswaterstaat neemt verschillende maatregelen om de hinder voor de weggebruiker zo veel mogelijk te beperken. Toch kunnen de versmalde rijstroken en de verlaging van de maximumsnelheid tot beperkte doorstroming leiden. De weggebruiker kan echter ook bijdragen aan minder oponthoud en minder files. Rijkswaterstaat adviseert om indien mogelijk gebruik te maken van de aangegeven adviesroutes, van het openbaar vervoer of om buiten de spits te reizen.

Onderhoud aan de Moerdijkbrug
Eind november 2007 is het onderhoud van het westelijke deel van de Moerdijkbrug gestart. Deze werkzaamheden zullen tot het najaar 2008 duren. In 2006/2007 is het oostelijk deel van de brug onderhouden. Het onderhoud is nodig om het kwaliteitsniveau van de brug te waarborgen en het wegoppervlak op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Het stalen dek wordt plaatselijk gerepareerd en geheel versterkt met een laag HSB (Hoge Sterkte Beton).

Informatie voor de weggebruiker

Weggebruikers worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de adviesroutes. Rijkswaterstaat verspreidt hiertoe een persbericht en verstrekt informatie via de reguliere kanalen, o.a.:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant