Filerijders voelen zich vooral machteloos in file

Peiling onder bezoekers website Partij van de Filerijder

45% van de filerijders die de afgelopen maanden op www.partijvandefilerijder.nl mee hebben gedaan aan een enquête, voelt zich vooral machteloos tijdens de file. 64% van de ondervraagden gaat zelfs zover, dat ze zichzelf slachtoffer noemt van de filecrisis. En meer dan driekwart van de Nederlanders beschouwt een filevrij Nederland als utopie. Dit blijkt uit een steekproef onder 398 weggebruikers op de officiële website van de Partij van de Filerijder, www.partijvandefilerijder.nl. Het betroffen vooral mannen.

Agressief rijgedrag

De beweging die zich niet aflatend inzet om de files in Nederland te bestrijden, noteert een zorgzame trend. 86% van de rijders begroet de file met een negatieve emotie, die ook nog eens een slechte invloed heeft op de rijstijl. Uit de cijfers blijkt namelijk dat maar liefst 55% van de weggebruikers een stuk agressiever en minder oplettend is in het dagelijkse infarct op de Nederlandse wegen.

Een vermanende vinger van het Nederlandse publiek richt zich tot de politiek en overheid. De gezaghebbende instanties luisteren volgens negen van de tien geënquêteerden niet naar wat de autorijders over de files te melden hebben. Het idee dat de overheid dan ook niet genoeg doet om het probleem de kop in te drukken wordt door driekwart van de mobiele bevolking gedragen.

Filevrij

De zorgwekkende resultaten van deze steekproef zijn aanleiding voor Luc van Bussel, directeur van The Alwaysbemobile Company en de man achter de partij van de Filerijder, om een groots Nationaal File Onderzoek te laten uitvoeren door onderzoeksbureau TNS/NIPO. De resultaten van het Nationaal File Onderzoek worden op 15 mei aanstaande gepresenteerd tijdens het Nationaal File Forum en dienen als leidraad om met kortetermijnoplossingen over de files te komen.

Partij van de Filerijder

De Partij van de Filerijder is een maatschappelijke beweging die zich structureel hard maakt voor de belangen van de slachtoffers van de filecrisis in ons land. De Partij van de Filerijder is van mening dat de aandacht van politiek & overheid momenteel onvoldoende gefocust is op het snel terugdringen van de files, dat er veel te eenzijdig wordt gekeken naar langere termijnoplossingen en dat het ontbreekt aan voldoende communicatie met de filerijders.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Partij van de Filerijder