EVO ziet kansen om overlast groot onderhoud verder te beperken

Zoetermeer – Minister van Verkeer Camiel Eurlings schrijft woensdag 23 januari 2008 dat de fileoverlast door het onderhoud de afgelopen twee jaar beperkt is gebleven. Sinds 2006 zijn in totaal 2250 kilometer snelweg voorzien van nieuw asfalt. EVO is redelijk tevreden over het verloop van de wegwerkzaamheden. Wel ziet EVO veel kansen om de overlast voor weggebruiker verder te verminderen, onder meer door een betere afstemming tussen wegbeheerders en kortere nachtafsluitingen.

Aangezien het vrachtverkeer veel sneller groeit dan door het Rijk voorspelt, pleit EVO ervoor om bij toekomstig groot onderhoud nog meer aandacht te hebben voor het vrachtverkeer. Nachtafsluitingen moeten waar mogelijk korter, omdat juist veel vrachtverkeer vroeg op pad is om de files te vermijden. Ook moeten met het oog op onderhoud aan bruggen en aan belangrijke transportroutes tijdelijke passeerstroken, op- afritten en doelgroepstroken worden ingezet om de doorstroming van het vrachtverkeer beter te laten verlopen.

EVO waardeert de vernieuwde aanpak van Rijkswaterstaat bij Groot Onderhoud. Zo worden de uitgangspunten uit de checklist die EVO heeft opgesteld voor de wegbeheerder steeds beter gehanteerd. Daarin geeft EVO adviezen om de overlast door werkzaamheden voor het vrachtverkeer te beperken. Ook het van tevoren met een vrachtauto ‘test rijden’ op onderhoudstrajecten heeft veel nuttige inzichten en aanpassingen opgeleverd. Bovendien zet Rijkswaterstaat communicatie steeds beter en breder in.

Toch ziet EVO op dat vlak ook nog verbetermogelijkheden. Bijvoorbeeld door de informatie in alle regio’s op dezelfde manier aan te bieden en te zorgen voor betere borden met tekens in plaats van tekst. Maar ook is een betere afstemming tussen de verschillende wegbeheerders nodig, zodat het vrachtverkeer niet alsnog stilstaat op gemeentelijke of provinciale wegen waar ook op dat moment aan de weg gewerkt wordt.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Groot onderhoud snelwegen afgerond: file overlast beperkt gebleven

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO