Informatieavond N 217 parallelweg Maasdam – ’s Gravendeel

Den Haag – Op dinsdag 29 januari 2008 zal in het gemeentehuis van Binnenmaas te Maasdam een informatieavond worden gehouden voor de aanleg van de parallelweg langs de N217 tussen Maasdam en ‘s-Gravendeel. De informatieavond dient ter voorbereiding voor een formeel inspraakmoment. Voor de aanleg van de parallelweg is gekozen voor een procedure die een tussentijdse wijziging van de het bestemmingsplan mogelijk maakt, de zogenaamde artikel-19 procedure uit de Wet Ruimtelijke Ordening.

De bedoelde parallelweg heeft een lengte van circa 2500 meter en loopt vanaf de rotonde bij de Nieuw Bonaventuurseweg/Maasdamseweg (bij verzorgingshuis Immanuël) in ‘s-Gravendeel tot de rotonde bij de kruising N217/N491 aan de zijde van Maasdam. De parallelweg komt te liggen ten noorden van de N217.

Landbouwverkeer op de parallelweg

Door de komst van de HSL en de tunnel van de N217 onder de HSL is een aantal landbouwwegen opgeheven. Dit leidt tot meer landbouwverkeer op de hoofdrijbaan. Dit vindt de provincie uit het oogpunt van verkeerveiligheid niet gewenst. De parallelweg is bedoeld voor al het landbouwverkeer, fietsverkeer en bestemmingsverkeer.

Informatiebijeenkomst

De gemeente Binnenmaas en de provincie Zuid-Holland willen het voorlopige ontwerp en de inpassing van de parallelweg bespreken met omwonenden en andere belanghebbenden. Vandaar dat op dinsdagavond 29 januari 2008 in het gemeentehuis van de gemeente Binnenmaas, Sportlaan 22 te Maasdam, van 19.00 uur tot 21.00 uur medewerkers van de gemeente Binnenmaas, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta en het ontwerpend ingenieursbureau Royal Haskoning aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en eventuele suggesties te bespreken. Vanaf 29 januari is het ontwerp gedurende twee weken in te zien op het gemeentehuis van de gemeente Binnenmaas.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland