Gemeente verantwoordelijk voor aarding lichtmasten Amsterdam

Geen sprake van onverantwoord veiligheidsrisico lichtmasten in Amsterdam

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de aarding van lichtmasten in Amsterdam. Deze uitspraak heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op 29 november 2007 gedaan naar aanleiding van een geschil tussen de gemeente Amsterdam en Continuon. Naar aanleiding van deze uitspraak kreeg de gemeente Amsterdam vragen over de veiligheid van de lichtmasten in deze stad.

De gemeente Amsterdam is eigenaar van de lichtmasten, Continuon is eigenaar van het overgrote deel van het elektriciteitsnet in de stad. Alle lichtmasten in Amsterdam zijn geaard. Dit gebeurt via het elektriciteitsnet waarop de masten zijn aangesloten. Wel kunnen er defecten ontstaan in de oude elektriciteitsnetten. Bij storingen, schaden en werkzaamheden aan de lichtmasten wordt de elektrische veiligheid van de objecten daarom consequent gecontroleerd.

In 2005 heeft de gemeente extern onderzoek laten verrichten naar de algemene veiligheidssituatie van de lichtmasten. Op basis van dit onderzoek is vastgesteld dat de situatie als verantwoord kan worden beschouwd.

Om de situatie blijvend te monitoren, is onlangs opdracht verstrekt om het onderzoek te herhalen. Op basis van de gegevens vanuit de inspecties wordt de algemene veiligheidssituatie van de lichtmasten wederom onderzocht. Het onderzoek zal medio 2008 zijn afgerond.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam

Gemeente verantwoordelijk voor aarding lichtmasten Amsterdam | Infrasite

Gemeente verantwoordelijk voor aarding lichtmasten Amsterdam

Geen sprake van onverantwoord veiligheidsrisico lichtmasten in Amsterdam

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de aarding van lichtmasten in Amsterdam. Deze uitspraak heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op 29 november 2007 gedaan naar aanleiding van een geschil tussen de gemeente Amsterdam en Continuon. Naar aanleiding van deze uitspraak kreeg de gemeente Amsterdam vragen over de veiligheid van de lichtmasten in deze stad.

De gemeente Amsterdam is eigenaar van de lichtmasten, Continuon is eigenaar van het overgrote deel van het elektriciteitsnet in de stad. Alle lichtmasten in Amsterdam zijn geaard. Dit gebeurt via het elektriciteitsnet waarop de masten zijn aangesloten. Wel kunnen er defecten ontstaan in de oude elektriciteitsnetten. Bij storingen, schaden en werkzaamheden aan de lichtmasten wordt de elektrische veiligheid van de objecten daarom consequent gecontroleerd.

In 2005 heeft de gemeente extern onderzoek laten verrichten naar de algemene veiligheidssituatie van de lichtmasten. Op basis van dit onderzoek is vastgesteld dat de situatie als verantwoord kan worden beschouwd.

Om de situatie blijvend te monitoren, is onlangs opdracht verstrekt om het onderzoek te herhalen. Op basis van de gegevens vanuit de inspecties wordt de algemene veiligheidssituatie van de lichtmasten wederom onderzocht. Het onderzoek zal medio 2008 zijn afgerond.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam