Jeltesleatakwadukt open voor verkeer

Opening aquaduct lost groot watersportknelpunt in Fryslân op

Leeuwarden – Het Jeltesleatakwadukt in het Johan Frisokanaal bij Hommerts is op 5 december 2007 officieel opengesteld voor het verkeer door gedeputeerde mevrouw J. A de Vries en burgemeester Reitsma van de gemeente Wymbritseradiel. De gedeputeerde opende voor de laatste keer de Jelteslootbrug, waar per seizoen bijna 100.000 bootjes passeerden, en liet de slagbomen van de brug zakken. Tegelijkertijd gingen de hekken bij de toeritten open en werd de weg vrijgegeven voor het verkeer. Gedeputeerde De Vries: “Met de opening van dit aquaduct is één van de grootste watersportknelpunten van Fryslân opgelost. De lange wachtrijen met auto’s, maar vooral plezierjachten voor de Jelteslootbrug zijn in het watersportseizoen 2008 verleden tijd”.

Het Jeltesleatakwadukt is het vierde aquaduct in het Friese Merenproject dat wordt opengesteld. In het voorjaar van 2008 volgt nog het Geeuwaquaduct bij Sneek. “Hiermee is een belangrijk deel van fase één het Friese Merenproject afgerond en kunnen we beginnen met fase twee. In fase twee gaan we oogsten wat we in fase één op orde hebben gebracht en komt er onder de naam Grenzeloos Varen vooral aandacht voor de verbindingen met omliggende gebieden en marketing”.

Jeltesleatakwadukt

Met de opening van het aquaduct is niet alles bij Jeltesleat klaar. De naastliggende Jelteslootburg waar een zwemplas zal worden aangelegd moet nog worden gesloopt. Verder zullen de toeritten worden verwijderd en om het aquaduct te verfraaien worden er na de winter mozaïktegels op het beton aan de westzijde geplakt. Ook wordt om het aquaduct beplanting aangebracht. Deze werkzaamheden zijn nog voor het watersportseizoen 2008 afgerond.

Bij het ontwerp van het Jeltesleatakwadukt dat vlakbij de bebouwde kom van Hommerts – Jutrijp ligt is rekening gehouden met de wensen van aan- en omwonenden. Daarom is ter hoogte van de rotondes (zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van het aquaduct) een verkeersveilige oversteek gerealiseerd voor fietsers en voetgangers. Aan de zuid- en oostzijde komt een goede ontsluiting voor de bewoners. In het aquaduct is een apart fietspad aangelegd, gescheiden van het auto- en vrachtverkeer. De hoofdrijbaan (voor auto’s, vrachtauto’s en landbouwverkeer) heeft een rijstrookscheiding, waardoor het verkeer niet kan inhalen op de toeritten, op de rijbaan en in het aquaduct .

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

Jeltesleatakwadukt open voor verkeer | Infrasite

Jeltesleatakwadukt open voor verkeer

Opening aquaduct lost groot watersportknelpunt in Fryslân op

Leeuwarden – Het Jeltesleatakwadukt in het Johan Frisokanaal bij Hommerts is op 5 december 2007 officieel opengesteld voor het verkeer door gedeputeerde mevrouw J. A de Vries en burgemeester Reitsma van de gemeente Wymbritseradiel. De gedeputeerde opende voor de laatste keer de Jelteslootbrug, waar per seizoen bijna 100.000 bootjes passeerden, en liet de slagbomen van de brug zakken. Tegelijkertijd gingen de hekken bij de toeritten open en werd de weg vrijgegeven voor het verkeer. Gedeputeerde De Vries: “Met de opening van dit aquaduct is één van de grootste watersportknelpunten van Fryslân opgelost. De lange wachtrijen met auto’s, maar vooral plezierjachten voor de Jelteslootbrug zijn in het watersportseizoen 2008 verleden tijd”.

Het Jeltesleatakwadukt is het vierde aquaduct in het Friese Merenproject dat wordt opengesteld. In het voorjaar van 2008 volgt nog het Geeuwaquaduct bij Sneek. “Hiermee is een belangrijk deel van fase één het Friese Merenproject afgerond en kunnen we beginnen met fase twee. In fase twee gaan we oogsten wat we in fase één op orde hebben gebracht en komt er onder de naam Grenzeloos Varen vooral aandacht voor de verbindingen met omliggende gebieden en marketing”.

Jeltesleatakwadukt

Met de opening van het aquaduct is niet alles bij Jeltesleat klaar. De naastliggende Jelteslootburg waar een zwemplas zal worden aangelegd moet nog worden gesloopt. Verder zullen de toeritten worden verwijderd en om het aquaduct te verfraaien worden er na de winter mozaïktegels op het beton aan de westzijde geplakt. Ook wordt om het aquaduct beplanting aangebracht. Deze werkzaamheden zijn nog voor het watersportseizoen 2008 afgerond.

Bij het ontwerp van het Jeltesleatakwadukt dat vlakbij de bebouwde kom van Hommerts – Jutrijp ligt is rekening gehouden met de wensen van aan- en omwonenden. Daarom is ter hoogte van de rotondes (zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van het aquaduct) een verkeersveilige oversteek gerealiseerd voor fietsers en voetgangers. Aan de zuid- en oostzijde komt een goede ontsluiting voor de bewoners. In het aquaduct is een apart fietspad aangelegd, gescheiden van het auto- en vrachtverkeer. De hoofdrijbaan (voor auto’s, vrachtauto’s en landbouwverkeer) heeft een rijstrookscheiding, waardoor het verkeer niet kan inhalen op de toeritten, op de rijbaan en in het aquaduct .

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân