Geo-informatie beter beschikbaar voor iedereen

Den Haag – Provincies gaan geografische informatie (geo-informatie) onder zo gunstig mogelijke voorwaarden beschikbaar stellen. Dit betekent dat informatie over de ligging van wegen, monumenten en inventarisaties van flora en fauna beschikbaar is voor zowel burgers, bedrijven als overheden. Deze geo-informatie is beschikbaar tegen zo laag mogelijke kosten (verstrekkingskosten). Ook worden de beperkingen voor het hergebruik van de informatie weggenomen. Bovendien wordt inzicht gegeven in de kwaliteit van de geo-informatie en worden de mogelijkheden ervan verduidelijkt.

Dit staat in de intentieverklaring over verstrekking en hergebruik van geo-informatie die staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en gedeputeerde Visser van de Provincie Noord-Holland namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) op 6 december 2007 hebben ondertekend. Hiermee willen de provincies en het ministerie van BZK een impuls geven aan innovatieve productontwikkeling door bedrijven en organisaties.

De provincies hebben gezamenlijk de voorwaarden voor het verstrekken en hergebruiken uitgewerkt en vastgelegd in een gemeenschappelijk beleidskader. Hiermee worden de toegankelijkheid en bruikbaarheid van geo-informatie voor burgers, bedrijven en andere overheden vergroot. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan het gebruik van elektronische middelen. Het ministerie van BZK steunt de werkwijze van de provincies en zet zich in om de toegankelijkheid van geo-informatie ook bij andere overheden te vergroten.

Geo-informatie is informatie met een ruimtelijke component. Met deze informatie kunnen objecten op een kaart in beeld worden gebracht. De informatie wordt gebruikt door bijvoorbeeld de (ruimtelijke) wetenschap en organisaties en fabrikanten van kaarten, navigatiesystemen en routeplanners.

Geo-informatie beter beschikbaar voor iedereen | Infrasite

Geo-informatie beter beschikbaar voor iedereen

Den Haag – Provincies gaan geografische informatie (geo-informatie) onder zo gunstig mogelijke voorwaarden beschikbaar stellen. Dit betekent dat informatie over de ligging van wegen, monumenten en inventarisaties van flora en fauna beschikbaar is voor zowel burgers, bedrijven als overheden. Deze geo-informatie is beschikbaar tegen zo laag mogelijke kosten (verstrekkingskosten). Ook worden de beperkingen voor het hergebruik van de informatie weggenomen. Bovendien wordt inzicht gegeven in de kwaliteit van de geo-informatie en worden de mogelijkheden ervan verduidelijkt.

Dit staat in de intentieverklaring over verstrekking en hergebruik van geo-informatie die staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en gedeputeerde Visser van de Provincie Noord-Holland namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) op 6 december 2007 hebben ondertekend. Hiermee willen de provincies en het ministerie van BZK een impuls geven aan innovatieve productontwikkeling door bedrijven en organisaties.

De provincies hebben gezamenlijk de voorwaarden voor het verstrekken en hergebruiken uitgewerkt en vastgelegd in een gemeenschappelijk beleidskader. Hiermee worden de toegankelijkheid en bruikbaarheid van geo-informatie voor burgers, bedrijven en andere overheden vergroot. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan het gebruik van elektronische middelen. Het ministerie van BZK steunt de werkwijze van de provincies en zet zich in om de toegankelijkheid van geo-informatie ook bij andere overheden te vergroten.

Geo-informatie is informatie met een ruimtelijke component. Met deze informatie kunnen objecten op een kaart in beeld worden gebracht. De informatie wordt gebruikt door bijvoorbeeld de (ruimtelijke) wetenschap en organisaties en fabrikanten van kaarten, navigatiesystemen en routeplanners.