Brief Regio over vertraging A74 en verbreding A67

Venlo – Op 4 december 2007 heeft de Burgemeester van Venlo Drs. Hubert M.F. Bruls Namens Euregio rijn-maas-noord en Regio Noord en Midden-Limburg een brief geschreven aan de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat over de vertraging van de A74 en de verbreding van de A67.

Hieronder leest u de volledige brief.

Geachte heer/mevrouw,

Uit recente berichtgeving blijkt dat de aanleg van de A74 verdere vertraging (1) kan oplopen. Dit is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State over de A4 in relatie tot de luchtkwaliteit. Deze berichten zijn in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, bij de Duitse buurgemeenten en in het bedrijfsleven ingeslagen als een bom.

De A74 is een ontbrekende vervoersschakel in het internationale (goederen)vervoer en van eminent belang voor de ontsluiting van de havens van Rotterdam en Antwerpen, en als achterlandverbinding voor (Zuid-Oost) Nederland. Het ontbreken van de schakel tussen de A73 en de Duitse BAB-61 is al jarenlang een probleem voor de grensregio Venlo en Nederland. Het verkeer moet nu door de stad haar weg vervolgen. Gevolg is dat het doorgaande vrachtverkeer met bestemming Zuid-Duitsland en verder Europa in regelmatig hopeloos vaststaat in het stadscentrum. Dit zorgt ervoor dat ook op de zo belangrijke hoofdas A67 files ontstaan. Door het ontbreken van de (internationale) verbinding A67-A73-BAB61 komt de leefbaarheid verder onder druk te staan en neemt de economische schade toe.

Daarnaast is de A74 een noodzakelijke aanvulling op de A67. Deze laatste weg vormt voor het internationale goederenvervoer de aorta van de BV Nederland met de hoogste vrachtwagendichtheid van het land. Mede als gevolg van het verder dichtslibben van de A67, wordt het gemis van de A74 extra gevoeld. De kwetsbaarheid van de A67, vooral ná Eindhoven, vormt, in combinatie met de colonnevorming, een toenemend punt van zorg voor de bereikbaarheid van de economische kernregio’s als Brainport Eindhoven en Greenport Venlo. Voor een nadere onderbouwing hiervan verwijzen we naar bijgevoegde factsheet.

Voor Nederland vormen het dichtslibben en de afnemende betrouwbaarheid van de A67, dé transportas naar ons belangrijkste exportland, een belangrijk probleem gelet op de enorme groei van het verkeer als gevolg van het succes van de havens van Rotterdam en Antwerpen. Om deze groei te kunnen faciliteren is deze achterlandverbinding over de weg cruciaal.

Voor de Regio Venlo zijn de A67 en het ontbreken van de A74 een steeds groter probleem. Niet enkel door de autonome toename van het verkeer, maar vooral door de economische groei en ontwikkeling in de regio Venlo. In dit verband willen wij wijzen op de ontwikkeling van Greenport Venlo, Tradeport Noord en de organisatie van de wereldtentoonstelling Floriade die in 2012 plaatsvindt.

Het vertrouwen van de Duitse partners in het project A74 is wezenlijk aangetast als gevolg van de optredende vertragingen in de planontwikkeling. Aan de Duitse zijde klinkt de vraag wat de waarde is van het ondertekende Staatsverdrag tussen Nederland en Duitsland inzake grensoverschrijdingpunten (waaronder A74) dat ondertekend is in 2005.

De gemeente Venlo zal er alles aan doen qua voorbereiding en procedures die bijdragen om de realisatie in 2011 te halen.

Wij verzoeken u:

  • Om alles in het werk te stellen, opdat de A74 zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in 2011 gereed is;
  • Daarenboven de verkenningsstudie A67 in het MIRT op te nemen en waar mogelijk capaciteitsverruimende maatregelen naar voren te halen;
  • De mogelijkheden van grensoverschrijdend vervoer (goederen- en openbaar vervoer (bijvoorbeeld HST-Connect)) te ondersteunen.

Namens Euregio rijn-maas-noord en Regio Noord en Midden-Limburg

Burgemeester van VenloDrs. Hubert M.F. Bruls,

Provincie LimburgDeputé G.H.M. Driessen,

Bürgermeister der Stadt NettetalChristian Wagner,

Kamer van Koophandel Limburg Noord Mr. H.M. Loozen,

Voorzitter regio Zuid-Oost Transport en Logistiek Nederland P.J.J. Gehlen,

Algemeen directeur EVO Mr. D. van den Broek Humphreij.

(1) In 1995 presentatie Startnotitie> mei 2001 presentatie Trajectnota/ MER RW 74> september 2001 gemeenteraad van Venlo en Nettetal (Dld) spreekt zich uit voorde zgn. Plateauvariant (ook het bedrijfsleven en de milieufederatie spreken zich gezamenlijk positief uit over de Plateauvariant> maart 2004 presentatie OTB> mei 2004 gemeenteraad spreekt zich uit over OTB> 2e helft 2005 nadere onderzoeken V&W luchtkwaliteit> 28 maart 2006 brief NL/D aan minister met verzoek om spoedig besluit> 7 juli 2006 reactie minister dat luchtonderzoeken afgerond zijn, afronding na zomerreces> 20 maart 2007 mededeling minister aan Vaste Cie V&W dat er fout in berekeningen zit en OTB vertraagd> 3 juli 2007 brief minister aan TK: aanleg Plateauvariant kan, met extra investeringen; 1e stap uitbrengen nieuw OTB 4e kwartaal 2007> 6 september 2007 AO waarin minister V&W toezegt aanvullende voorzieningen te treffen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Nieuwe aanpak luchtonderzoek voor aanleg wegen (27-11-2007)
Informatie over High Speed Train-connect Maastricht-Luik vindt u in Infrasite Projecten
Informatie over A74 Venlo vindt u in Infrasite Projecten

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Venlo

Brief Regio over vertraging A74 en verbreding A67 | Infrasite

Brief Regio over vertraging A74 en verbreding A67

Venlo – Op 4 december 2007 heeft de Burgemeester van Venlo Drs. Hubert M.F. Bruls Namens Euregio rijn-maas-noord en Regio Noord en Midden-Limburg een brief geschreven aan de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat over de vertraging van de A74 en de verbreding van de A67.

Hieronder leest u de volledige brief.

Geachte heer/mevrouw,

Uit recente berichtgeving blijkt dat de aanleg van de A74 verdere vertraging (1) kan oplopen. Dit is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State over de A4 in relatie tot de luchtkwaliteit. Deze berichten zijn in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, bij de Duitse buurgemeenten en in het bedrijfsleven ingeslagen als een bom.

De A74 is een ontbrekende vervoersschakel in het internationale (goederen)vervoer en van eminent belang voor de ontsluiting van de havens van Rotterdam en Antwerpen, en als achterlandverbinding voor (Zuid-Oost) Nederland. Het ontbreken van de schakel tussen de A73 en de Duitse BAB-61 is al jarenlang een probleem voor de grensregio Venlo en Nederland. Het verkeer moet nu door de stad haar weg vervolgen. Gevolg is dat het doorgaande vrachtverkeer met bestemming Zuid-Duitsland en verder Europa in regelmatig hopeloos vaststaat in het stadscentrum. Dit zorgt ervoor dat ook op de zo belangrijke hoofdas A67 files ontstaan. Door het ontbreken van de (internationale) verbinding A67-A73-BAB61 komt de leefbaarheid verder onder druk te staan en neemt de economische schade toe.

Daarnaast is de A74 een noodzakelijke aanvulling op de A67. Deze laatste weg vormt voor het internationale goederenvervoer de aorta van de BV Nederland met de hoogste vrachtwagendichtheid van het land. Mede als gevolg van het verder dichtslibben van de A67, wordt het gemis van de A74 extra gevoeld. De kwetsbaarheid van de A67, vooral ná Eindhoven, vormt, in combinatie met de colonnevorming, een toenemend punt van zorg voor de bereikbaarheid van de economische kernregio’s als Brainport Eindhoven en Greenport Venlo. Voor een nadere onderbouwing hiervan verwijzen we naar bijgevoegde factsheet.

Voor Nederland vormen het dichtslibben en de afnemende betrouwbaarheid van de A67, dé transportas naar ons belangrijkste exportland, een belangrijk probleem gelet op de enorme groei van het verkeer als gevolg van het succes van de havens van Rotterdam en Antwerpen. Om deze groei te kunnen faciliteren is deze achterlandverbinding over de weg cruciaal.

Voor de Regio Venlo zijn de A67 en het ontbreken van de A74 een steeds groter probleem. Niet enkel door de autonome toename van het verkeer, maar vooral door de economische groei en ontwikkeling in de regio Venlo. In dit verband willen wij wijzen op de ontwikkeling van Greenport Venlo, Tradeport Noord en de organisatie van de wereldtentoonstelling Floriade die in 2012 plaatsvindt.

Het vertrouwen van de Duitse partners in het project A74 is wezenlijk aangetast als gevolg van de optredende vertragingen in de planontwikkeling. Aan de Duitse zijde klinkt de vraag wat de waarde is van het ondertekende Staatsverdrag tussen Nederland en Duitsland inzake grensoverschrijdingpunten (waaronder A74) dat ondertekend is in 2005.

De gemeente Venlo zal er alles aan doen qua voorbereiding en procedures die bijdragen om de realisatie in 2011 te halen.

Wij verzoeken u:

  • Om alles in het werk te stellen, opdat de A74 zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in 2011 gereed is;
  • Daarenboven de verkenningsstudie A67 in het MIRT op te nemen en waar mogelijk capaciteitsverruimende maatregelen naar voren te halen;
  • De mogelijkheden van grensoverschrijdend vervoer (goederen- en openbaar vervoer (bijvoorbeeld HST-Connect)) te ondersteunen.

Namens Euregio rijn-maas-noord en Regio Noord en Midden-Limburg

Burgemeester van VenloDrs. Hubert M.F. Bruls,

Provincie LimburgDeputé G.H.M. Driessen,

Bürgermeister der Stadt NettetalChristian Wagner,

Kamer van Koophandel Limburg Noord Mr. H.M. Loozen,

Voorzitter regio Zuid-Oost Transport en Logistiek Nederland P.J.J. Gehlen,

Algemeen directeur EVO Mr. D. van den Broek Humphreij.

(1) In 1995 presentatie Startnotitie> mei 2001 presentatie Trajectnota/ MER RW 74> september 2001 gemeenteraad van Venlo en Nettetal (Dld) spreekt zich uit voorde zgn. Plateauvariant (ook het bedrijfsleven en de milieufederatie spreken zich gezamenlijk positief uit over de Plateauvariant> maart 2004 presentatie OTB> mei 2004 gemeenteraad spreekt zich uit over OTB> 2e helft 2005 nadere onderzoeken V&W luchtkwaliteit> 28 maart 2006 brief NL/D aan minister met verzoek om spoedig besluit> 7 juli 2006 reactie minister dat luchtonderzoeken afgerond zijn, afronding na zomerreces> 20 maart 2007 mededeling minister aan Vaste Cie V&W dat er fout in berekeningen zit en OTB vertraagd> 3 juli 2007 brief minister aan TK: aanleg Plateauvariant kan, met extra investeringen; 1e stap uitbrengen nieuw OTB 4e kwartaal 2007> 6 september 2007 AO waarin minister V&W toezegt aanvullende voorzieningen te treffen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Nieuwe aanpak luchtonderzoek voor aanleg wegen (27-11-2007)
Informatie over High Speed Train-connect Maastricht-Luik vindt u in Infrasite Projecten
Informatie over A74 Venlo vindt u in Infrasite Projecten

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Venlo