Verkeershinder A16 Moerdijkbrug vanaf 4 december 2007

‘s-Hertogenbosch – Weggebruikers moeten op de A16 Moerdijkbrug vanaf dinsdag 4 december 2007 rekening houden met verkeershinder in verband met het onderhoud aan de westbaan van de Moerdijkbrug. Vanwege de werkzaamheden zijn er versmalde rijstroken en voor de veiligheid geldt een lagere snelheid. Wel blijft het normale aantal van drie rijstroken per rijrichting beschikbaar. Rijkswaterstaat zet een aantal middelen in om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen.

Actuele reistijdeninformatie
Weggebruikers kunnen als alternatief voor de A16 over de Moerdijkbrug ook kiezen voor drie andere routes: de A29/A59/A17, de A15/A26 of richting Dordrecht de A15/N3. Vertraging door bijvoorbeeld filevorming is op deze routes overigens niet uit te sluiten. Op de punten waar weggebruikers moeten kiezen voor één van deze routes staan langs de weg dynamische informatiepanelen met actuele reistijdeninformatie. Daarop kunnen weggebruikers zien hoe lang de reis naar verwachting gaat duren via één van de aangegeven routes. De Kiltunnel (N3/N217) wordt overigens tijdens de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug niet tolvrij gemaakt. Deze is volgens de bestaande afspraken alleen tolvrij als zich een calamiteit voordoet op de A29.

Onderzoek alternatief vervoer
Rijkswaterstaat wil weggebruikers die veel gebruik maken van de A16 Moerdijkbrug een pakket alternatieven aanbieden. Daarvoor is inzicht nodig in welke weggebruikers in welke mate en met welke bestemming van dit traject gebruik maken. Daarom vindt in de maanden december en januari een kentekenregistratie plaats op de A16. Tussen de Moerdijkbrug en de aansluiting op de N3 zijn voor dit doel camera’s opgesteld. Kentekenhouders die zijn geregistreerd kunnen per brief benaderd worden om deel te nemen aan een onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat. De privacybewaking is gewaarborgd.

Informatie over verkeershinder

Weggebruikers kunnen vanaf dinsdag 4 december 2007 voorafgaand aan hun reis de actuele verkeerssituatie vanaf de aansluiting N3/A16 bekijken via een link op de website van Rijkswaterstaat Informatie is ook te vinden op de website Van A naar Beter de landelijke informatielijn 0800-8002, radioberichten en teletekst.

Werkzaamheden
Eerder kondigde Rijkswaterstaat aan dat op vrijdag 30 november 2007 wordt gestart met het onderhoud aan de Moerdijkbrug in zuidelijke richting (Rotterdam richting Breda). De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Vanaf dinsdag 4 december gaan weggebruikers concreet hinder ondervinden van de aangepaste verkeerssituatie. Vanaf vrijdag 7 december rijdt het verkeer over de brug over versmalde rijstroken. Dan start het onderhoud en wordt als eerste de asfaltlaag verwijderd op de westbaan van de Moerdijkbrug.

Het onderhoud is nodig om het kwaliteitsniveau van het wegdek te waarborgen en de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te houden. Het stalen wegdek wordt versterkt met zogenaamd Hoge Sterkte Beton (HSB). Het werk is in het najaar van 2008 gereed.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Onderhoud Moerdijkbrug 30 november van start

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant