Bedrijfsleven biedt alternatieve oplossing verbinding Schiphol-Almere

"Integrale bundeling auto en OV is dé oplossing voor het mobiliteitsprobleem"

Het consortium Transrapid Nederland, een samenwerking van Siemens Nederland, ABN AMRO, Koninklijke BAM Groep, Ballast Nedam en Fluor, levert een bijdrage aan de recente plannen van minister Eurlings om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. Daartoe diende het consortium op 29 november 2007 een plan in bij de minister. Het plan beschrijft een zeer snelle metroachtige verbinding op het overbelaste traject Schiphol-Amsterdam-Almere. Het voorstel biedt als eerste een daadwerkelijk alternatief voor de automobilist die dagelijks in de file staat op dit traject. Het sluit aan op de politieke wensen van innovatie en duurzaamheid. Het plan kan grotendeels privaat worden gefinancierd, zodat het ministerie niet op zoek hoeft naar extra geld. Bovendien kan het traject in fasen worden uitgebreid naar de gehele Randstad. Vervoersmaatschappij Connexxion ondersteunt het plan en ziet goede mogelijkheden voor het vervoer. Naast het voorstel voor de verbinding, doet het consortium tevens een voorstel om de huidige aanbestedingsprocedures voor infrastructurele projecten aanzienlijk te vereenvoudigen.

Voorzitter Martin van Pernis van het consortium: "De minister heeft vorige week indrukwekkende plannen gepresenteerd voor de verbetering van het OV en de vermindering van de files. De kunst is echter om de automobilist te verleiden tot het gebruik van openbaar vervoer. Daar richt ons voorstel zich op. De tot nu toe gekozen vervoersoplossingen zijn uitbreidingen van wat al bestaat. Maar het moet niet meer gaan om ‘autovervoer óf openbaar vervoer’. De oplossing moet gevonden worden in een slimme combinatie van vervoerssystemen, met als doel reizigers zo snel mogelijk van deur tot deur te brengen. In ons plan wordt de huidige reistijd op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere gehalveerd".

Mobiliteitsimpuls

Het concept gaat uit van een snelle, metroachtige verbinding, waarbij wordt gebruik gemaakt van magneetzweefbaan-technologie. Daar waar deze supersnelle metro kruist met de snelwegen en het regionale openbaar vervoer, worden overstappunten aangelegd. Hier kunnen automobilisten overstappen, voordat ze in de file terechtkomen. Zo komen reizigers veilig, snel en comfortabel aan op de plek van bestemming. Het voorstel biedt een duurzame oplossing met positieve effecten op het milieu (terugdringen CO2-uitstoot en fijnstof). Ook de economie en het woon- en werkklimaat hebben baat bij deze nieuwe vorm van openbaar vervoer. Nederland heeft behoefte aan een aantal innovatieve projecten. Van Pernis vervolgt: "We zijn toe aan een nieuwe mobiliteitsimpuls. Als we ergens een onvoldoende scoren, is het wel in het oplossen van files en het verbeteren van de bereikbaarheid. Deze verbinding kan reizen weer voorspelbaar maken. Het vormt een belangrijke aanvulling op de bestaande plannen van ProRail, de NS en regionale en stedelijke vervoerders".

Vereenvoudigde aanbestedingsprocedure
Het plan is donderdag 29 november 2007 ingediend bij ‘Idee VenW’. Bij ‘Idee VenW’ kunnen private partijen, kennisinstellingen, andere overheden en burgers ideeën voor Verkeer en Waterstaat indienen, die zij op eigen initiatief hebben ontwikkeld. Een team van deskundigen uit alle diensten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat beoordeelt de ideeën en verplicht zich tot het geven van een officiële reactie.

Het ingediende voorstel behelst een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure voor het realiseren van de nieuwe verbinding en biedt meerdere partijen de kans om te worden geselecteerd. Op basis van heldere criteria selecteert de overheid al vroeg in het proces één partij, waarmee zij samen het projectplan uitwerkt. Hiermee wordt het aanbestedingsproces sneller en efficiënter. Het bespaart arbeidstijd en (calculatie)kosten, zowel voor de overheid als het bedrijfsleven. Het consortium komt hiermee tegemoet aan de vraag van de minister om betrokkenheid van private bedrijven, private financiering en snellere besluitvorming.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Siemens Nederland N.V.

Bedrijfsleven biedt alternatieve oplossing verbinding Schiphol-Almere | Infrasite

Bedrijfsleven biedt alternatieve oplossing verbinding Schiphol-Almere

"Integrale bundeling auto en OV is dé oplossing voor het mobiliteitsprobleem"

Het consortium Transrapid Nederland, een samenwerking van Siemens Nederland, ABN AMRO, Koninklijke BAM Groep, Ballast Nedam en Fluor, levert een bijdrage aan de recente plannen van minister Eurlings om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. Daartoe diende het consortium op 29 november 2007 een plan in bij de minister. Het plan beschrijft een zeer snelle metroachtige verbinding op het overbelaste traject Schiphol-Amsterdam-Almere. Het voorstel biedt als eerste een daadwerkelijk alternatief voor de automobilist die dagelijks in de file staat op dit traject. Het sluit aan op de politieke wensen van innovatie en duurzaamheid. Het plan kan grotendeels privaat worden gefinancierd, zodat het ministerie niet op zoek hoeft naar extra geld. Bovendien kan het traject in fasen worden uitgebreid naar de gehele Randstad. Vervoersmaatschappij Connexxion ondersteunt het plan en ziet goede mogelijkheden voor het vervoer. Naast het voorstel voor de verbinding, doet het consortium tevens een voorstel om de huidige aanbestedingsprocedures voor infrastructurele projecten aanzienlijk te vereenvoudigen.

Voorzitter Martin van Pernis van het consortium: "De minister heeft vorige week indrukwekkende plannen gepresenteerd voor de verbetering van het OV en de vermindering van de files. De kunst is echter om de automobilist te verleiden tot het gebruik van openbaar vervoer. Daar richt ons voorstel zich op. De tot nu toe gekozen vervoersoplossingen zijn uitbreidingen van wat al bestaat. Maar het moet niet meer gaan om ‘autovervoer óf openbaar vervoer’. De oplossing moet gevonden worden in een slimme combinatie van vervoerssystemen, met als doel reizigers zo snel mogelijk van deur tot deur te brengen. In ons plan wordt de huidige reistijd op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere gehalveerd".

Mobiliteitsimpuls

Het concept gaat uit van een snelle, metroachtige verbinding, waarbij wordt gebruik gemaakt van magneetzweefbaan-technologie. Daar waar deze supersnelle metro kruist met de snelwegen en het regionale openbaar vervoer, worden overstappunten aangelegd. Hier kunnen automobilisten overstappen, voordat ze in de file terechtkomen. Zo komen reizigers veilig, snel en comfortabel aan op de plek van bestemming. Het voorstel biedt een duurzame oplossing met positieve effecten op het milieu (terugdringen CO2-uitstoot en fijnstof). Ook de economie en het woon- en werkklimaat hebben baat bij deze nieuwe vorm van openbaar vervoer. Nederland heeft behoefte aan een aantal innovatieve projecten. Van Pernis vervolgt: "We zijn toe aan een nieuwe mobiliteitsimpuls. Als we ergens een onvoldoende scoren, is het wel in het oplossen van files en het verbeteren van de bereikbaarheid. Deze verbinding kan reizen weer voorspelbaar maken. Het vormt een belangrijke aanvulling op de bestaande plannen van ProRail, de NS en regionale en stedelijke vervoerders".

Vereenvoudigde aanbestedingsprocedure
Het plan is donderdag 29 november 2007 ingediend bij ‘Idee VenW’. Bij ‘Idee VenW’ kunnen private partijen, kennisinstellingen, andere overheden en burgers ideeën voor Verkeer en Waterstaat indienen, die zij op eigen initiatief hebben ontwikkeld. Een team van deskundigen uit alle diensten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat beoordeelt de ideeën en verplicht zich tot het geven van een officiële reactie.

Het ingediende voorstel behelst een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure voor het realiseren van de nieuwe verbinding en biedt meerdere partijen de kans om te worden geselecteerd. Op basis van heldere criteria selecteert de overheid al vroeg in het proces één partij, waarmee zij samen het projectplan uitwerkt. Hiermee wordt het aanbestedingsproces sneller en efficiënter. Het bespaart arbeidstijd en (calculatie)kosten, zowel voor de overheid als het bedrijfsleven. Het consortium komt hiermee tegemoet aan de vraag van de minister om betrokkenheid van private bedrijven, private financiering en snellere besluitvorming.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Siemens Nederland N.V.