Nieuwe aanpak luchtonderzoek voor aanleg wegen

Den Haag – Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft voor wegenprojecten een uniforme aanpak ontwikkeld waarmee de omvang van het gebied wordt bepaald waar onderzoek wordt gedaan naar effecten op de luchtkwaliteit. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State inzake het Tracébesluit A4 Burgerveen – Leiden. Hiermee kan Eurlings in de komende periode weer besluiten nemen over de wegenprojecten. De nieuwe aanpak voor gebiedsafbakening ten behoeve van luchtonderzoek combineert een statistische modelmatige benadering met een zogenaamd ‘expert judgement’. Dit betekent dat een team van onafhankelijke deskundigen per project een advies geeft over de gekozen omvang van het onderzoeksgebied. Hiermee verwacht de minister tegemoet te komen aan de juridische eisen aan de onderbouwing van de omvang van het luchtonderzoeksgebied. Eurlings vindt het een grote stap vooruit omdat voorheen bij projecten op verschillende manieren de omvang van het onderzoeksgebied werd bepaald. In de nieuwe werkwijze wordt ook beter rekening gehouden met onzekerheden in modeluitkomsten. De nieuwe aanpak wordt toegepast op alle planstudies voor wegenprojecten.

De ontwikkeling van de nieuwe aanpak is zorgvuldig, maar gezien de complexiteit in betrekkelijk korte tijd tot stand gekomen. Met de statistische modelmatige benadering wordt een gebied bepaald, waarbinnen het verschil in verkeersintensiteiten zonder en met het project nog als significant wordt beschouwd. Binnen dit gebied wordt dan het luchtonderzoek uitgevoerd. Onafhankelijke deskundigen hebben deze methodiek verder aangescherpt. Mede op basis van adviezen van het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) en het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) is gekozen voor een combinatie van de statistische benadering en ‘expert judgment’. Het advies van de deskundigen kan er vervolgens toe leiden dat 1) een planstudie voldoet aan de nieuwe aanpak, zodat voortvarend toegewerkt kan worden naar besluitvorming, of 2) er aanvullend luchtonderzoek nodig is, dat minimaal drie maanden in beslag neemt. De verwachting is dat dit laatste voor een merendeel van de projecten het geval is.

Er wordt nu gewerkt aan een gedetailleerdere planning per project. Hierbij spelen twee factoren een rol. Allereerst kan niet voor alle wegenstudies gelijktijdig een luchtonderzoek worden gedaan, omdat de beschikbare capaciteit bij de onderzoekbureaus die zulke onderzoeken kunnen uitvoeren niet onbeperkt is. Daarnaast wordt per project onderzocht of bepaalde al uitgevoerde onderzoeken moeten worden geactualiseerd. Op dit moment worden de consequenties van deze procedurele vertraging voor de oplevering van de projecten in kaart gebracht.

Voor dit moment is op basis van de huidige stand van de wetenschap de best mogelijke aanpak ontwikkeld. Er blijft echter nog wel spanning bestaan tussen de mate van nauwkeurigheid van wat door de rechtspraktijk voor besluitvorming wordt vereist en de mate van detail die de wetenschap kan leveren via modellen. Minister Eurlings heeft de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten daarom gevraagd ook aandacht te besteden aan de voor besluitvorming benodigde beslisinformatie en het detailniveau daarvan.

Meer informatie is te vinden in de (19 pagina’s tellende) brief aan de Tweede Kamer 20079369 aanpak gebiedsafbakening luchtonderzoek en gevolgen voor de hoofdwegennetprojecten. Publicatiedatum: 27-11-2007 | stukdatum: 27-11-2007. U vindt de brief op de website van VenW (via Actueel en Kamerstukken: zoekt u op datum).

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Hieronder volgt een overzicht van de projecten waar de vernieuwde aanpak voor gebiedsafbakening wordt toegepast. Dit overzicht is afkomstig uit Bijlage 2 van de voornoemde Kamerbrief.

Nr. / MIRT- Projecten / Beoogde mijlpaal cf. MIRT 2008

1. / N31 Leeuwarden (Haak om Leeuwarden) / OTB Q3 2007

2. / A2 Oudenrijn-Deil (deel Oudenrijn-Everdingen) / OTB Q4 2007

3. / A2 Oudenrijn-Deil (deel Everdingen-Deil) / TB Q4 2007

4. / N50 Ramspol-Ens / OTB Q4 2007

5. / A50 Ewijk-Valburg / OTBQ3 2007

6. / A2 Holendrecht-Oudenrijn (2×5) / OTB Q4 2007

7. / A10 2e Coentunnel / TB Q1 2007

8. / A5 Westrandweg / TB Q3 2007

9. / A4 Burgerveen-Leiden / TB is vernietigd (juli 2007)

10. / N11 Leiden/Zoeterwoude-Alphen a/d Rijn / OTB Q1 2008

11. / A15 Maasvlakte-Vaanplein / OTB Q3 2007

12. / N61 Hoek-Schoondijke / OTB Q3 2007

13. / N61 Kanaalkruising Sluiskil / TB 2008

14. / A2 Meerakkerweg / OTB Q1 2008

15. / A2 Spitsstrook St.Joost / TB Q4 2007

16. / A74 Venlo / OTB Q4 2007

Nr. / ZSM-I Projecten / Beoogde mijlpaal cf. MIRT 2008

17. / 01: A9 Velsen – Knpt. Raasdorp / WAB 2008

18. / 02: A9 Knpt. Raasdorp – Knpt. Badhoevedorp / WAB 2008

19. / 06: A12 Woerden – Gouda / WAB 2007

20. / 07 (+ 8 & 9): A12 Utrecht – Maarsbergen / WAB 2007

21. / 11: A9 Holendrecht – Diemen / WAB 2007

22. / 12: A1 ’t Gooi / WAB 2008

23. / 13: A1/A6 Muiderberg – Almere Stad West / WAB 2007

24. / 14: A1 Diemen – Muiderberg / WAB 2008

25. / 17: A2/A27 Everdingen – Lunetten / WAB 2007

26. / 20: A1 Hoevelaken – Barneveld zuidbaan / WAB 2008

27. / 21: A27 Utrecht noord– Knpt. Eemnes / WAB 2008

28. / 28: A1 Watergraafsmeer – Diemen / WAB 2007

Nr. / ZSM-II Projecten / Beoogde mijlpaal cf. MIRT 2008

29. / A12 Waterberg – Velperbroek / OTB Q3 2007

30. / A28 Hattemerbroek-Zwolle-Meppel / OTB Q3 2007

31. / A50 Valburg – Grijsoord / TB Q4 2007

32. / A58 Batadorp (Eindhoven) – Oirschot / OTB Q4 2007

33. / A2 Leenderheide-Valkenswaard / OTB Q1 2008

34. / A12 Gouda – Woerden / OTB Q1 2008

35. / A27/A28 Lunetten – Rijnsweerd / OTB Q1 2008

36. / A1 Eemnes – Eembrugge / OTB Q4 2007

37. / A12 Woerden – Oudenrijn / OTB Q1 2008

38. / A12 Maarsbergen – Veenendaal / OTB Q1 2008

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nieuwe aanpak luchtonderzoek voor aanleg wegen | Infrasite

Nieuwe aanpak luchtonderzoek voor aanleg wegen

Den Haag – Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft voor wegenprojecten een uniforme aanpak ontwikkeld waarmee de omvang van het gebied wordt bepaald waar onderzoek wordt gedaan naar effecten op de luchtkwaliteit. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State inzake het Tracébesluit A4 Burgerveen – Leiden. Hiermee kan Eurlings in de komende periode weer besluiten nemen over de wegenprojecten. De nieuwe aanpak voor gebiedsafbakening ten behoeve van luchtonderzoek combineert een statistische modelmatige benadering met een zogenaamd ‘expert judgement’. Dit betekent dat een team van onafhankelijke deskundigen per project een advies geeft over de gekozen omvang van het onderzoeksgebied. Hiermee verwacht de minister tegemoet te komen aan de juridische eisen aan de onderbouwing van de omvang van het luchtonderzoeksgebied. Eurlings vindt het een grote stap vooruit omdat voorheen bij projecten op verschillende manieren de omvang van het onderzoeksgebied werd bepaald. In de nieuwe werkwijze wordt ook beter rekening gehouden met onzekerheden in modeluitkomsten. De nieuwe aanpak wordt toegepast op alle planstudies voor wegenprojecten.

De ontwikkeling van de nieuwe aanpak is zorgvuldig, maar gezien de complexiteit in betrekkelijk korte tijd tot stand gekomen. Met de statistische modelmatige benadering wordt een gebied bepaald, waarbinnen het verschil in verkeersintensiteiten zonder en met het project nog als significant wordt beschouwd. Binnen dit gebied wordt dan het luchtonderzoek uitgevoerd. Onafhankelijke deskundigen hebben deze methodiek verder aangescherpt. Mede op basis van adviezen van het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) en het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) is gekozen voor een combinatie van de statistische benadering en ‘expert judgment’. Het advies van de deskundigen kan er vervolgens toe leiden dat 1) een planstudie voldoet aan de nieuwe aanpak, zodat voortvarend toegewerkt kan worden naar besluitvorming, of 2) er aanvullend luchtonderzoek nodig is, dat minimaal drie maanden in beslag neemt. De verwachting is dat dit laatste voor een merendeel van de projecten het geval is.

Er wordt nu gewerkt aan een gedetailleerdere planning per project. Hierbij spelen twee factoren een rol. Allereerst kan niet voor alle wegenstudies gelijktijdig een luchtonderzoek worden gedaan, omdat de beschikbare capaciteit bij de onderzoekbureaus die zulke onderzoeken kunnen uitvoeren niet onbeperkt is. Daarnaast wordt per project onderzocht of bepaalde al uitgevoerde onderzoeken moeten worden geactualiseerd. Op dit moment worden de consequenties van deze procedurele vertraging voor de oplevering van de projecten in kaart gebracht.

Voor dit moment is op basis van de huidige stand van de wetenschap de best mogelijke aanpak ontwikkeld. Er blijft echter nog wel spanning bestaan tussen de mate van nauwkeurigheid van wat door de rechtspraktijk voor besluitvorming wordt vereist en de mate van detail die de wetenschap kan leveren via modellen. Minister Eurlings heeft de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten daarom gevraagd ook aandacht te besteden aan de voor besluitvorming benodigde beslisinformatie en het detailniveau daarvan.

Meer informatie is te vinden in de (19 pagina’s tellende) brief aan de Tweede Kamer 20079369 aanpak gebiedsafbakening luchtonderzoek en gevolgen voor de hoofdwegennetprojecten. Publicatiedatum: 27-11-2007 | stukdatum: 27-11-2007. U vindt de brief op de website van VenW (via Actueel en Kamerstukken: zoekt u op datum).

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Hieronder volgt een overzicht van de projecten waar de vernieuwde aanpak voor gebiedsafbakening wordt toegepast. Dit overzicht is afkomstig uit Bijlage 2 van de voornoemde Kamerbrief.

Nr. / MIRT- Projecten / Beoogde mijlpaal cf. MIRT 2008

1. / N31 Leeuwarden (Haak om Leeuwarden) / OTB Q3 2007

2. / A2 Oudenrijn-Deil (deel Oudenrijn-Everdingen) / OTB Q4 2007

3. / A2 Oudenrijn-Deil (deel Everdingen-Deil) / TB Q4 2007

4. / N50 Ramspol-Ens / OTB Q4 2007

5. / A50 Ewijk-Valburg / OTBQ3 2007

6. / A2 Holendrecht-Oudenrijn (2×5) / OTB Q4 2007

7. / A10 2e Coentunnel / TB Q1 2007

8. / A5 Westrandweg / TB Q3 2007

9. / A4 Burgerveen-Leiden / TB is vernietigd (juli 2007)

10. / N11 Leiden/Zoeterwoude-Alphen a/d Rijn / OTB Q1 2008

11. / A15 Maasvlakte-Vaanplein / OTB Q3 2007

12. / N61 Hoek-Schoondijke / OTB Q3 2007

13. / N61 Kanaalkruising Sluiskil / TB 2008

14. / A2 Meerakkerweg / OTB Q1 2008

15. / A2 Spitsstrook St.Joost / TB Q4 2007

16. / A74 Venlo / OTB Q4 2007

Nr. / ZSM-I Projecten / Beoogde mijlpaal cf. MIRT 2008

17. / 01: A9 Velsen – Knpt. Raasdorp / WAB 2008

18. / 02: A9 Knpt. Raasdorp – Knpt. Badhoevedorp / WAB 2008

19. / 06: A12 Woerden – Gouda / WAB 2007

20. / 07 (+ 8 & 9): A12 Utrecht – Maarsbergen / WAB 2007

21. / 11: A9 Holendrecht – Diemen / WAB 2007

22. / 12: A1 ’t Gooi / WAB 2008

23. / 13: A1/A6 Muiderberg – Almere Stad West / WAB 2007

24. / 14: A1 Diemen – Muiderberg / WAB 2008

25. / 17: A2/A27 Everdingen – Lunetten / WAB 2007

26. / 20: A1 Hoevelaken – Barneveld zuidbaan / WAB 2008

27. / 21: A27 Utrecht noord– Knpt. Eemnes / WAB 2008

28. / 28: A1 Watergraafsmeer – Diemen / WAB 2007

Nr. / ZSM-II Projecten / Beoogde mijlpaal cf. MIRT 2008

29. / A12 Waterberg – Velperbroek / OTB Q3 2007

30. / A28 Hattemerbroek-Zwolle-Meppel / OTB Q3 2007

31. / A50 Valburg – Grijsoord / TB Q4 2007

32. / A58 Batadorp (Eindhoven) – Oirschot / OTB Q4 2007

33. / A2 Leenderheide-Valkenswaard / OTB Q1 2008

34. / A12 Gouda – Woerden / OTB Q1 2008

35. / A27/A28 Lunetten – Rijnsweerd / OTB Q1 2008

36. / A1 Eemnes – Eembrugge / OTB Q4 2007

37. / A12 Woerden – Oudenrijn / OTB Q1 2008

38. / A12 Maarsbergen – Veenendaal / OTB Q1 2008

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat