100ste vergadering Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân

ROF gaat voor Duurzaam Veilig en Shared Space

Leeuwarden – ”Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân ( ROF) gaat de komende jaren voor de combinatie Duurzaam Veilig en Shared Space”, aldus voorzitter van het ROF, gedeputeerde P Adema. Dit zei hij donderdag 22 november 2007 tijdens de 100 ste ROF-vergadering. De heer Wegman, directeur van de Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid ( SWOV), die een presentatie hield over de toekomst van verkeersveiligheid, gaat mee in deze gedachte. De SWOV heeft aangeboden onderzoek te willen doen naar de effecten van Shared Space.

Het ROF wil in het kader van Shared Space samen met de gemeente Smallingerland vorm en inhoud geven aan een instituut dat zich bezighoudt met zowel nationale als internationale ontwikkelingen. Fryslân bekijkt verder hoe de filosofie van Shared Space een bijzondere plek kan krijgen in het verkeerssysteem. Dit maakt onderdeel uit van een vervolgstrategie voor de jaren na 2010, waarmee in het najaar van 2008 een start wordt gemaakt .

Clash!

Als afsluiting van de 100 ste vergadering voerde Tryater de ‘verkeers’voorstelling Clash! op. Een onderwijstheaterproject met het thema ‘risicogedrag in het verkeer’ dat Tryater op verzoek van Veilig Verkeer Nederland District Fryslân heeft gemaakt. In het stuk laten twee jongens en een meisje zien hoe het mis kan gaan in het verkeer. Het is een voorstelling over jongens die elkaar ophitsen, een meisje dat moet kiezen, over veiligheid en uitdagingen in het leven. Een voorstelling met een boodschap en daarom praten de drie acteurs na het einde dan ook met de leerlingen over de inhoud van het stuk. Er komen stellingen aan bod en vragen. Bijvoorbeeld of de jongeren zich bewust zijn van hun rol in het verkeer, of ze verkeersslachtoffers kennen en of ze in de auto stappen bij iemand die heeft gedronken. Tryater voert deze voorstelling voor scholieren in de derde klas van het voortgezet onderwijs het laatste kwartaal van 2007 ruim vijftig keer op. Scholen die geïnteresseerd zijn en de voorstelling voor leerlingen in de derde klas zou willen laten opvoeren kunnen zich aanmelden op de website van Tryater, www.tryater.nl

Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân

Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid in Fryslân heeft als hoofddoel het bevorderen van de verkeersveiligheid in Fryslân. Daarvoor houdt het ROF dat gevormd wordt door de provincie samen met de partners Veilig Verkeer Nederland, politie, CEDIN, Openbaar Ministerie, ANWB, BOVAG, CBR en de Vereniging verkeersslachtoffers zich bezig met alle factoren op het gebied van verkeersveiligheid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân