Kentekenregistratie bij Muiderbrug (A1)

Grootonderhoud 2007

Haarlem – Rijkswaterstaat voert van zaterdag 24 november 2007 tot en met zondag 23 december 2007 een kentekenregistratie uit ter hoogte van de Muiderbrug (A1). De registratie vindt plaats door middel van camera’s en is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de weggebruikers die regelmatig de Muiderbrug passeren. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek nodigt Rijkswaterstaat deze weggebruikers uit om deel te nemen aan een mobiliteitsproject. Het doel hiervan is de hinder voor het verkeer tijdens werkzaamheden aan de brug in de periode mei tot en met augustus 2008 te verminderen door passende vervoersalternatieven aan te bieden.

In voorbereiding op de registratie plaatste Rijkswaterstaat in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 november 2007 ter hoogte van de Muiderbrug aan beide kanten van de snelweg en de parallelweg camera’s.

Rijkswaterstaat startte in augustus 2007 met een ingrijpende verbouwing van de Muiderbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Om ook in de toekomst de veiligheid en doorstroming van zowel het autoverkeer als het scheepvaartverkeer te kunnen blijven waarborgen wordt de brug versterkt, verhoogd en verbreed.

Net als in 2006 werkt Rijkswaterstaat in 2007 meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen. Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Start werkzaamheden Muiderbrug A1 en aanleg fietsbrug (27-08-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland

Kentekenregistratie bij Muiderbrug (A1) | Infrasite

Kentekenregistratie bij Muiderbrug (A1)

Grootonderhoud 2007

Haarlem – Rijkswaterstaat voert van zaterdag 24 november 2007 tot en met zondag 23 december 2007 een kentekenregistratie uit ter hoogte van de Muiderbrug (A1). De registratie vindt plaats door middel van camera’s en is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de weggebruikers die regelmatig de Muiderbrug passeren. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek nodigt Rijkswaterstaat deze weggebruikers uit om deel te nemen aan een mobiliteitsproject. Het doel hiervan is de hinder voor het verkeer tijdens werkzaamheden aan de brug in de periode mei tot en met augustus 2008 te verminderen door passende vervoersalternatieven aan te bieden.

In voorbereiding op de registratie plaatste Rijkswaterstaat in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 november 2007 ter hoogte van de Muiderbrug aan beide kanten van de snelweg en de parallelweg camera’s.

Rijkswaterstaat startte in augustus 2007 met een ingrijpende verbouwing van de Muiderbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Om ook in de toekomst de veiligheid en doorstroming van zowel het autoverkeer als het scheepvaartverkeer te kunnen blijven waarborgen wordt de brug versterkt, verhoogd en verbreed.

Net als in 2006 werkt Rijkswaterstaat in 2007 meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen. Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Start werkzaamheden Muiderbrug A1 en aanleg fietsbrug (27-08-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland