ANWB pleit voor informatie over parkeren

Den Haag – De ANWB wil graag de beschikking hebben over actuele parkeerinformatie van de 30 grootste steden in Nederland. Deze gegevens zijn nu niet vrij beschikbaar. Volgens de bond hebben veel weggebruikers behoefte aan deze informatie. Met actuele gegevens en prognoses over de parkeermogelijkheden gaan weggebruikers beter voorbereid op weg. Deze oproep doet de hoofddirecteur van de ANWB Guido van Woerkom dinsdag 27 november op de Verkeerstechnische Leergangen in de Jaarbeurs in Utrecht.

Alleen op de internetsites van Rotterdam en Amsterdam staat nu parkeerinformatie. Bezoekers van andere steden zijn aangewezen op de parkeerverwijssystemen met matrixborden die in die steden zelf staan.

Volgens de ANWB laten steden kansen liggen door het ontbreken van centrale consumenteninformatie over parkeren. Voor een wegbeheerder betekent goede parkeerinformatie grotere leefbaarheid, minder zoekgedrag, minder opstoppingen en betere luchtkwaliteit. Voor een parkeerexploitant betekent het meer bekendheid van zijn garages en een betere benutting van deze faciliteiten.

De ANWB wijst erop dat het sturen van de mobiliteit hoog op de politieke agenda staat. Helaas is de informatie over het laatste deel van de reis, namelijk parkeren slecht ontwikkeld. De ANWB stelt zich de vraag hoe mobiliteitsbeleid kan worden gevoerd als goede informatie ontbreekt; en automoblisten niet weten of er een parkeerplek vrij is, wat deze kost en of er alternatieve parkeermogelijkheden zijn.

De ANWB gaat brieven sturen naar de grootste steden in Nederland om het verzoek om parkeerdata kracht bij te zetten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ANWB Hoofdkantoor

ANWB pleit voor informatie over parkeren | Infrasite

ANWB pleit voor informatie over parkeren

Den Haag – De ANWB wil graag de beschikking hebben over actuele parkeerinformatie van de 30 grootste steden in Nederland. Deze gegevens zijn nu niet vrij beschikbaar. Volgens de bond hebben veel weggebruikers behoefte aan deze informatie. Met actuele gegevens en prognoses over de parkeermogelijkheden gaan weggebruikers beter voorbereid op weg. Deze oproep doet de hoofddirecteur van de ANWB Guido van Woerkom dinsdag 27 november op de Verkeerstechnische Leergangen in de Jaarbeurs in Utrecht.

Alleen op de internetsites van Rotterdam en Amsterdam staat nu parkeerinformatie. Bezoekers van andere steden zijn aangewezen op de parkeerverwijssystemen met matrixborden die in die steden zelf staan.

Volgens de ANWB laten steden kansen liggen door het ontbreken van centrale consumenteninformatie over parkeren. Voor een wegbeheerder betekent goede parkeerinformatie grotere leefbaarheid, minder zoekgedrag, minder opstoppingen en betere luchtkwaliteit. Voor een parkeerexploitant betekent het meer bekendheid van zijn garages en een betere benutting van deze faciliteiten.

De ANWB wijst erop dat het sturen van de mobiliteit hoog op de politieke agenda staat. Helaas is de informatie over het laatste deel van de reis, namelijk parkeren slecht ontwikkeld. De ANWB stelt zich de vraag hoe mobiliteitsbeleid kan worden gevoerd als goede informatie ontbreekt; en automoblisten niet weten of er een parkeerplek vrij is, wat deze kost en of er alternatieve parkeermogelijkheden zijn.

De ANWB gaat brieven sturen naar de grootste steden in Nederland om het verzoek om parkeerdata kracht bij te zetten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ANWB Hoofdkantoor