Vertraging bouw viaducten A2 rondweg Den Bosch

‘s-Hertogenbosch – De bouw van de viaducten in het project A2 Rondweg Den Bosch lopen vertraging op. De andere werkzaamheden, zoals grondwerk en de voorbereidingen van de wegsignalering en de openbare verlichting vinden gewoon doorgang. Reden van de vertraging is de achterstand die door de aannemer is opgelopen met het ontwerpen van de viaducten. Het ontwerpen kost meer tijd dan oorspronkelijk gepland. De komende periode wordt in beeld gebracht of oplevering eind 2009 mogelijk blijft. Voor eventuele versnellingsmaatregelen wordt gekeken naar de mogelijkheid bouwactiviteiten te comprimeren en de inzet van extra capaciteit.

Doorsteek Mercure-knooppunt Empel

De eerder aangekondigde doorsteek, die in zou gaan in de nacht van 20 op 21 november 2007, gaat niet door. Deze omzetting van het verkeer, die extra verkeershinder zou kunnen opleveren, is op dit moment niet nodig en dus uitgesteld om onnodige hinder te voorkomen.

Continuering van werkzaamheden

De voorbereidingen voor de bouw van de brug voor de Zuid-Willemsvaart, in de A59, zijn, zoals gepland, deze maand (november 2007 red.) gestart. De bouw gaat van deze brug gaat gewoon door.

De bouw van het viaduct over de Graafsebaan aan de Rosmalense kant wordt onverminderd voortgezet.

Ook de aanleg van de nieuwe afslag Utrecht-Waalwijk in knooppunt Empel gaat gewoon door en zal naar verwachting in april 2008 gereed zijn.

Nieuwe planning

Onlangs is het nieuwe InfrA2-bericht verschenen. De planning van alle werkzaamheden in 2008, die hierin is opgenomen, is niet meer actueel. Zodra de nieuwe planning klaar is, wordt deze bekend gemaakt. De komende maanden zal de nieuwe planning worden opgesteld; deze wordt verwacht in het voorjaar van 2008.

Verbreding A2 Rondweg Den Bosch

De A2 Rondweg Den Bosch wordt tussen 2006 en eind 2009 verbreed van 2×3 naar 4×2 rijstroken: twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer en twee rijstroken voor het lokale/bestemmingsverkeer. Rijkswaterstaat heeft InfrA2 opdracht gegeven dit werk uit te voeren en ook voor zeven jaar na oplevering de weg te onderhouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant