Onderhoud Moerdijkbrug 30 november van start

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2007

‘s-Hertogenbosch – Vrijdag 30 november 2007 start Rijkswaterstaat met het onderhoud aan de Moerdijkbrug in zuidelijke richting (Rotterdam richting Breda). Het gaat om versterking van het stalen wegdek met zogenaamd Hoog Sterkte Beton (HSB). Dit is nodig om het kwaliteitsniveau van het wegdek te waarborgen en de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te houden. In het najaar van 2008 is het werk gereed. Tot die tijd moet een pakket aan maatregelen de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk beperken.

Tijdens de werkzaamheden blijft de weg in beide richtingen open voor het verkeer. Er blijven drie versmalde rijstroken per rijrichting beschikbaar. Daarnaast wordt een intensieve informatievoorziening over reistijden, alternatieve routes en de voortgang van het werk opgezet. Maar ook naar alternatieven voor de auto wordt gezocht. Met belangenorganisaties en andere overheden is Rijkswaterstaat momenteel in overleg om te komen tot een pakket aan mobiliteitsmaatregelen.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het najaar van 2008 afgerond. Rijkswaterstaat onderzoekt samen met de betrokken partijen de mogelijkheden voor een technisch snellere uitvoering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de eerder opgedane ervaringen met het aanbrengen van HSB op de Moerdijkbrug in noordelijke richting.

Inspecties

Het onderhoud aan de Moerdijkbrug in zuidelijke richting stond oorspronkelijk gepland voor maart 2008. Het vermoeiingsproces met als gevolg scheuren in het stalen wegdek was echter bekend. Daarom is de brug nauwlettend en regelmatig geïnspecteerd en zo nodig zijn direct noodreparaties uitgevoerd. Uit de constante inspecties van de brug blijkt nu dat de scheurvorming in versneld tempo optreedt op nieuwe plekken en terugkomt op plaatsen waar al reparaties zijn uitgevoerd. Hiermee neemt de kwaliteit van het stalen wegdek steeds verder af.

Rijkswaterstaat gaat nu de Moerdijkbrug met HSB versterken om te voorkomen dat door de blijvende belasting door het verkeer de kwaliteit van het wegdek nog verder afneemt en om de verkeersveiligheid op gewenst niveau te houden. Wachten met het onderhoud tot het eerder geplande voorjaar van 2008 is niet gewenst om te voorkomen dat Rijkswaterstaat voor die tijd maatregelen als een verbod voor vrachtwagens zou moeten gaan afkondigen. Dit zou het economisch verkeer en vrachtverkeer ernstig benadelen, mede gezien het feit dat de Moerdijkbrug op de belangrijkste route over de A16 tussen Rotterdam en Antwerpen ligt.

Het onderhoud van het stalen wegdek op de Moerdijkbrug in noordelijke richting (Breda richting Rotterdam) werd halverwege 2007 afgerond. Uit inspecties aan deze kant van de brug blijkt HSB een doeltreffend middel om het vermoeiingsproces door scheurvorming in het stalen wegdek van de brug tegen te gaan en de restlevensduur terug te brengen op het niveau van 30 jaar.

Intensieve communicatie

Tijdens de werkzaamheden zal intensief richting weggebruikers en stakeholders worden gecommuniceerd. Langs de weg staan dynamische informatiepanelen met informatie over reistijden over verschillende (alternatieve) routes. Informatie is ook te vinden op www.vananaarbeter.nl www.rijkswaterstaat.nl , via de landelijke informatielijn 0800-8002, en publicaties in de media.

Ook in 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant

Onderhoud Moerdijkbrug 30 november van start | Infrasite

Onderhoud Moerdijkbrug 30 november van start

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2007

‘s-Hertogenbosch – Vrijdag 30 november 2007 start Rijkswaterstaat met het onderhoud aan de Moerdijkbrug in zuidelijke richting (Rotterdam richting Breda). Het gaat om versterking van het stalen wegdek met zogenaamd Hoog Sterkte Beton (HSB). Dit is nodig om het kwaliteitsniveau van het wegdek te waarborgen en de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te houden. In het najaar van 2008 is het werk gereed. Tot die tijd moet een pakket aan maatregelen de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk beperken.

Tijdens de werkzaamheden blijft de weg in beide richtingen open voor het verkeer. Er blijven drie versmalde rijstroken per rijrichting beschikbaar. Daarnaast wordt een intensieve informatievoorziening over reistijden, alternatieve routes en de voortgang van het werk opgezet. Maar ook naar alternatieven voor de auto wordt gezocht. Met belangenorganisaties en andere overheden is Rijkswaterstaat momenteel in overleg om te komen tot een pakket aan mobiliteitsmaatregelen.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het najaar van 2008 afgerond. Rijkswaterstaat onderzoekt samen met de betrokken partijen de mogelijkheden voor een technisch snellere uitvoering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de eerder opgedane ervaringen met het aanbrengen van HSB op de Moerdijkbrug in noordelijke richting.

Inspecties

Het onderhoud aan de Moerdijkbrug in zuidelijke richting stond oorspronkelijk gepland voor maart 2008. Het vermoeiingsproces met als gevolg scheuren in het stalen wegdek was echter bekend. Daarom is de brug nauwlettend en regelmatig geïnspecteerd en zo nodig zijn direct noodreparaties uitgevoerd. Uit de constante inspecties van de brug blijkt nu dat de scheurvorming in versneld tempo optreedt op nieuwe plekken en terugkomt op plaatsen waar al reparaties zijn uitgevoerd. Hiermee neemt de kwaliteit van het stalen wegdek steeds verder af.

Rijkswaterstaat gaat nu de Moerdijkbrug met HSB versterken om te voorkomen dat door de blijvende belasting door het verkeer de kwaliteit van het wegdek nog verder afneemt en om de verkeersveiligheid op gewenst niveau te houden. Wachten met het onderhoud tot het eerder geplande voorjaar van 2008 is niet gewenst om te voorkomen dat Rijkswaterstaat voor die tijd maatregelen als een verbod voor vrachtwagens zou moeten gaan afkondigen. Dit zou het economisch verkeer en vrachtverkeer ernstig benadelen, mede gezien het feit dat de Moerdijkbrug op de belangrijkste route over de A16 tussen Rotterdam en Antwerpen ligt.

Het onderhoud van het stalen wegdek op de Moerdijkbrug in noordelijke richting (Breda richting Rotterdam) werd halverwege 2007 afgerond. Uit inspecties aan deze kant van de brug blijkt HSB een doeltreffend middel om het vermoeiingsproces door scheurvorming in het stalen wegdek van de brug tegen te gaan en de restlevensduur terug te brengen op het niveau van 30 jaar.

Intensieve communicatie

Tijdens de werkzaamheden zal intensief richting weggebruikers en stakeholders worden gecommuniceerd. Langs de weg staan dynamische informatiepanelen met informatie over reistijden over verschillende (alternatieve) routes. Informatie is ook te vinden op www.vananaarbeter.nl www.rijkswaterstaat.nl , via de landelijke informatielijn 0800-8002, en publicaties in de media.

Ook in 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant

Een uitgave van ProMedia Group
ProMedia Group
ProMedia Group
Weena 505 B18
3013 AL Rotterdam

Tel: +31 (0)10-280-1024
redactie@infrasite.nl