Groot onderhoud A2 Maasbracht – knooppunt Kerensheide

Weekendwerkzaamheden A2 Maasbracht – Knooppunt Kerensheide: aanbieding VanAnaarbeter-kaartje
Rijkswaterstaat voert nog tot eind december 2007 onderhoudswerkzaamheden uit aan de A2 tussen Maasbracht en het knooppunt Kerensheide

Maastricht – De minister van Verkeer en Waterstaat heeft in september besloten dat het wegdek van de A2 ter hoogte van de woonkernen tussen Maasbracht en Urmond wordt voorzien van dubbellaags ZOAB. Rijkswaterstaat combineert deze asfalt werkzaamheden nog met de huidige onderhoudswerkzaamheden, zoals het aanbrengen van verlichting in de middenberm en werkzaamheden aan de vangrails.

De laatste twee maanden van dit jaar zal Rijkswaterstaat de werkzaamheden zoveel mogelijk concentreren in de nachten en de weekeinden. Hiervoor wordt tussen vrijdagavond 20.00 en maandagochtend 6.00 uur het verkeer over één rijstrook geleid, over een lengte van enkele kilometers. Reizigers die over dit deel van de A2 reizen zullen rekening moeten houden met extra reistijd.

Het betreft de volgende weekenden:

  • 16 tot 19 november, 23 tot 26 november en 30 november tot 3 december in noord-zuid richting (richting Maastricht);
  • 7 tot 10 december in zuid-noord richting (richting Eindhoven);
  • Afhankelijk van de weersomstandigheden is het weekend van 14 tot 17 december als reserve weekend ingepland.

Rijkswaterstaat biedt alternatief vervoer
Rijkswaterstaat biedt (in samenwerking met NS) tijdens deze werkzaamheden een reductie op de treinkaartjes op het traject Roermond-Maastricht en Roermond-Heerlen Het kaartje staat bekend als het ‘Van A naar Beter-kaartje’ en kost € 2,- (retour 2de klas). Het is te koop bij de kaartautomaten op de NS-stations onder de knop ‘Acties/Evenementen’. Inlichtingen verkrijgbaar bij NS-servicepunten.

Let op: het ‘Van A naar Beter-kaartje’ is verkrijgbaar tijdens de volgende (weekend)-dagen:

  • De zaterdagen 17, 24 november en 8 december;
  • De zondagen 18 en 25 november en 9 december.

Indien als gevolg van de weersomstandigheden in het reserveweekend van 14 tot 17 december werkzaamheden op de A2 uitgevoerd moeten worden, zal ook op 15 en 16 december het ‘Van A naar Beter-kaartje’ verkrijgbaar zijn. Meer informatie hierover is te verkrijgen vanaf 10 december via de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Groot Onderhoud aan de Weg 2007
In 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker te maken krijgen met wegwerkzaamheden op rijkswegen. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vanAnaarBeter.nl en de (gratis) Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Eurlings : Dubbellaags zoab op A2 (31-08-2007)

Antwoorden op kamervragen over dubbele werkzaamheden A2 (28-09-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Limburg